Dico Bogerd

Een werknemer die een HR adviseur (verbaal) agressief bejegent, kan die ontslagen worden? Of kan de werknemer met een beroep op zijn verslaving, stellen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt? Het gerechtshof Den Bosch mocht vorige maand hierover oordelen.

Agressieve werknemer

Een werknemer had een officiële waarschuwing gehad van een HR-medewerker voor het feit dat hij te laat op het werk kwam. Vervolgens kwam hij op het werk en is hij naar de HR afdeling gestormd om te vragen wie deze brief had verstuurd. Volgens de HR-adviseur heeft de werknemer de deur met grote kracht opengegooid, met stemverheffing gesproken, is hij in woede uitgebarsten en heeft hij o.a. een telefoon op de grond gegooid. Toen hij niet kalmeerde is hij door de politie meegenomen.

Werkgever wil ontslag

De werkgever verzoekt vervolgens om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen. De werknemer stelt o.a. dat hem geen ernstig verwijt valt te maken vanwege achterliggende verslavingsproblematiek. Hij was herstellend van een langdurig en zwaar verslavingstraject en bouwde aan herstel. Door zware targets werd de druk hem te hoog en was hij 1 maand voor het incident weer opnieuw in behandeling gegaan.

Werknemer is ernstig verwijtbaar

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder opzegtermijn en zonder transitievergoeding vanwege ernstige verwijtbaarheid. In hoger beroep ligt alleen de vraag voor of werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en of daarom geen opzegtermijn hoeft worden gehanteerd en geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.

Het Hof oordeelt dat het handelen van werknemer ernstig verwijtbaar is. Al was de druk nog zo hoog, dan nog hoeft werkgever niet te tolereren dat hij spullen kapot gooit en een woede-uitbarsting heeft die als bedreigend is ervaren.

Verslaving telt niet mee

Ten aanzien van de verslavingsproblematiek oordeelt het Hof dat werknemer zich niet ziek heeft gemeld wegen de verslaving. Werkgever was niet op de hoogte van de verslaving. Bovendien, bij vragen door werkgever over zijn persoonlijke omstandigheden wilde werknemer niet inhoudelijk op het traject in gaan. Bovendien staat voor het Hof onvoldoende vast dat er een verband is tussen de verslaving en de escalatie.

De slotsom is daarom dat werknemer geen recht heeft op de transitievergoeding en ook geen opzegtermijn hoeft te worden toegepast. 

Zie ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises