Jaco van den Brink

Deze maand verscheen een arrest van het Hof Den Bosch over het inschrijven op een aanbesteding als VOF.

Deze maand verscheen een arrest van het Hof Den Bosch over het inschrijven op een aanbesteding als VOF.

Bij deze aanbesteding had een VOF ingeschreven en conform de aanbestedingsstukken een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) overgelegd van de VOF. De VOF kreeg de opdracht ook gegund. Echter, toen stond de concurrent op en betoogde dat de inschrijving van de VOF ongeldig was, omdat er niet ook van de beide vennoten een UEA was ingevuld en ingediend. De vennoten waren zelf rechtspersonen – ondernemingen dus, en volgens de concurrent was hun VOF een “Combinatie” in aanbestedingstermen – wat betekent dat de beide ‘combinanten’ elk een UEA moeten invullen.

De gemeente en de VOF betoogden dat een VOF een permanent partnerschap inhoudt en daarmee iets wezenlijk anders is dan een combinatie (die doorgaans voor een bepaalde opdracht gevormd wordt). Dit onderscheid is echter natuurlijk niet haarscherp te trekken; bovendien is er iets voor te zeggen dat de gemeente van beide vennoten van een VOF de UEA-gegevens zou moeten kennen.

Het Hof komt er niet uit, en stelt voor om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU, hoe de EU-richtlijn moet worden uitgelegd in dit geval. Dit betekent dat de definitieve duidelijkheid op dit punt nog jaren op zich laat wachten. Voor de tussentijd is het devies aan alle VOF’s: neem geen risico, dien altijd ook van de vennoten een UEA in!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises