Jaco van den Brink

Een Aldi-vestiging vroeg een kruimelvergunning voor bouwen en gebruiken aan maar achteraf bleek deze ‘snelle route’ een hoge prijs te hebben. 

Recent deed de Raad van State uitspraak over een vergunning voor een Aldi-vestiging. In dat geval (ABRvS 21-3-2018) had Aldi een ‘kruimelvergunning’ gekregen om op een bouwperceel met een bedrijfsbestemmingeen winkelpand te realiseren, grotendeels buiten het bouwvlak. De betreffende omgevingsvergunning moest dus in twee zaken voorzien: bouwen buiten het bouwvlak, en een van het bestemmingsplan afwijkende functie (detailhandel was bij die bestemming niet toegestaan).

Kruimelvergunning

Aldi had hiertoe een zogenoemde ‘kruimelvergunning’ aangevraagd en gekregen: een vergunning die een sterk vereenvoudigde procedure mogelijk maakt en waarbij een deskundigenrapportage over de ruimtelijke effecten (ruimtelijke onderbouwing) niet vereist is. Dat ging de Raad van State echter te ver: anders dan het betreffend gemeentebestuur legde de Raad van de State de betreffende bepaling uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) zo uit dat het niet mogelijk is om in één kruimelvergunning zowel een afwijkende functie, als bouwen buiten het bouwvlak te realiseren.

Als Aldi het bouwplan dus niet kan of wil aanpassen (volledig binnen het bouwvlak) zal ze alsnog de omgevingsvergunning moeten aanvragen, met ruimtelijke onderbouwing en met de ‘uitgebreide procedure’ waarbij iedereen zienswijzen kan indienen en die circa een half jaar duurt.

De ‘snelle route’ heeft achteraf een hoge prijs, in dit geval. Zorgvuldig overwegen en toetsen van de ‘aanvraagstrategie’ bij omgevingsvergunningen blijft cruciaal.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises