Ook bij een verlenging van de arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden aangezegd. Dat oordeelt het Hof Den Haag in een op zaterdag 7 april gepubliceerd arrest. 

In deze zaak had een werkgever op 27 februari 2017 mondeling aangegeven dat het arbeidscontract per 1 april 2017 wordt verlengd; dit wordt op 21 maart 2017 schriftelijk bevestigd. De werknemer zegt vervolgens na de verlenging op 8 mei 2017 het contract op en claimt de aanzegboete.

Het Hof oordeelt heel formeel: aanzeggen moet schriftelijk gebeuren, een maand van tevoren. Dat is hier niet gebeurd, dus moet de werkgever de aanzegboete betalen.

Rechtsgevoel

Arbeidsrechtadvocaat Dico Bogerd reageert op dit arrest: 'Dit oordeel druist tegen mijn rechtsgevoel in. Ik kon me meer vinden in de kantonrechter Den Haag die circa een maand geleden aangaf dat de aanzegboete met name ziet op het voorkomen van onzekerheid bij de werknemer. Als die onzekerheid er niet is – zoals hier – dan is op grond van de redelijkheid en billijkheid de aanzegboete niet verschuldigd. Het Hof kiest hier echter helaas niet voor. Dus let op: werkgevers moeten dus ook bij verlenging van het contract schriftelijk tijdig aanzeggen!'

Deel dit artikel