Catia Luis Fula

Stel, een ondernemer heeft zwarte inkomsten die uit de boeken worden gehouden. Worden deze inkomsten dan wel meegenomen bij de berekening van kinder- en/of partneralimentatie?

Stel, een ondernemer heeft zwarte inkomsten die uit de boeken worden gehouden. Worden deze inkomsten dan wel meegenomen bij de berekening van kinder- en/of partneralimentatie? De zwarte inkomsten worden vaak niet vermeld in de jaarcijfers van de onderneming, waardoor het lastig kan zijn aan te tonen dat hier sprake van is. Als dit al kan worden aangetoond, kan het alsnog lastig zijn om te bepalen hoeveel zwarte inkomsten er worden verdiend. Dit leidt tot de vraag hoe er wordt omgegaan met zwarte inkomsten van een ondernemer in een alimentatieprocedure?

Bewijs?

Om te bepalen hoeveel alimentatie een alimentatieplichtige moet betalen, is het inkomen één van de bepalende factoren. Als er kan worden aangetoond dat er zwarte bijverdiensten zijn, moeten deze in principe worden meegenomen bij het inkomen van de alimentatieplichtige. In een alimentatieprocedure is het leveren van bewijs dat deze zwarte inkomsten er zijn, de eerste uitdaging waarmee de alimentatiegerechtigde wordt geconfronteerd. Er wordt namelijk niet zomaar aangenomen dat de alimentatieplichtige zwarte inkomsten heeft. Hiervan moeten bewijsstukken worden ingediend. In principe zijn de echtgenoten verplicht hun eigen relevante inkomensgegevens in te dienen in de procedure. Voor de zwarte inkomsten geldt echter dat deze vaak zullen worden ontkend, door degene die ze ontvangt. Dan is het aan degene die een beroep doet op de zwarte inkomsten om aan te tonen dat deze inkomsten er toch zijn. Maar hoe kan dit worden aangetoond, als het bewust uit de boeken is gehouden? Een mooi voorbeeld daarvan zien we in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Overtuigend bewijs

De vrouw is in deze zaak de alimentatiegerechtigde. Zij beweert dat haar ex-man zwarte inkomsten heeft  vanuit zijn werk als DJ. Tijdens het huwelijk deed zij de administratie voor de eenmanszaak. Hierdoor kan zij een overzicht indienen bij de rechtbank die zij toen bijhield van de contante betalingen die de onderneming in de jaren 2018 tot en met 2020 ontving. Dat deze extra inkomsten er nog steeds zijn, zou daarnaast blijken uit het uitgavenpatroon van de man. Er worden bovendien door de vrouw een tweetal verklaringen ingediend: één van haar voormalige schoonzus en één van een voormalige werknemer. De schoonzus verklaart dat etentjes met het voormalig echtpaar altijd contant door hen werden afgerekend. Ze maakten er geen geheim van dat dit afkomstig was van contante betalingen van klanten van de onderneming. Ook de voormalige werknemer verklaart in het voordeel van de vrouw. Volgens hem zouden vrijwel alle klussen tijdens zijn 1,5-jarig dienstverband contant zijn voldaan.

De man weet zich onvoldoende tegen deze aantijgingen te verweren. De rechtbank vindt dat de vrouw voldoende heeft bewezen dat er tijdens het huwelijk zwart geld omging in de onderneming. Nergens blijkt uit dat er nu geen sprake meer is van zwart geld. De man betoogt uiteraard dat alle betalingen tegenwoordig via facturen verlopen en alle personeelsleden op de loonlijsten vermeld staan. Dit heeft hij alleen niet kunnen onderbouwen. Conclusie van de rechtbank luidt dan ook dat er aan de zijde van de man moet worden gerekend met een hogere omzet dan uit zijn jaarcijfers blijkt. Er wordt -  schattenderwijs - € 1.000 bruto per maand aan zwarte inkomsten bij de omzet van de man opgeteld.

Bewijs door alle middelen rechtens

Bewijs mag bij civiele procedures op alle mogelijke manieren worden geleverd. Dit kan dus gebeuren via getuigenverklaringen, foto’s, filmpjes en alle andere manieren denkbaar. In dit geval konden de ‘bijverdiensten’ van de man dus niet worden aangetoond middels de jaarcijfers, maar moest de vrouw op zoek naar andere creatieve manieren. Daarmee heeft zij alsnog weten aan te tonen dat er zwarte inkomsten waren. Of de zwarte inkomsten in dit geval inderdaad € 1.000 bruto per maand waren, blijft in dit geval natuurlijk de vraag. Het laat wel zien dat de ondernemer in dit geval een risico loopt. Er is namelijk een kans dat de zwarte inkomsten op een veel hoger bedrag worden vastgesteld, dan ze daadwerkelijk zijn. Het is in elk geval goed voor de ondernemer om zich te bedenken dat de zwarte inkomsten in een alimentatieprocedure niet altijd in het duister gehuld blijven.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises