Lisette Riezebos-Naberman

Piet heeft een kort lontje. Een meningsverschil met een collega is hem niet vreemd. Uiteindelijk wil de werkgever het arbeidscontract ontbinden. Hoe?

Regelmatig meent de betreffende collega Piet dat een collega hem onrecht aandoet, bijvoorbeeld door hem te duwen of hem te kleineren. De collega’s ontkennen dit, maar voor Piet is dit aanleiding om flink uit zijn slof te schieten. Regelmatig klinkt er van een afstand 'getetter': het is Piet die schreeuwt en scheldt tegen een collega.

Arbeidsovereenkomst

Na een aantal jaren besluit werkgever dat de maat vol is: de arbeidsovereenkomst dient beëindigd te worden, het liefst in onderling overleg. Omdat Piet niet van plan is om mee te werken aan zijn ontslag, stemt hij daar niet mee in. Werkgever verzoekt daarom de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Piet verweert zich daartegen: in 2015 is zijn ‘korte lontje’ voor het laatst benoemd in zijn functioneringsgesprek.

Werkgever heeft daar vervolgens niets mee gedaan, er is bijvoorbeeld geen verbetertraject aangeboden. Ook wordt door werkgever met twee maten gemeten. Bij meerdere incidenten zijn andere collega’s ook boos uitgevallen, maar zij zijn niet op het matje geroepen.

De kantonrechter gaat niet mee in het verweer van Piet; schelden, dreigen, uitdagen en schreeuwen is niet toelaatbaar. Een verbetertraject is bovendien niet aan de orde. Ook al hebben er geen functioneringsgesprekken plaatsgevonden, duidelijk is dat Piet meerdere keren op zijn gedrag is aangesproken. Ook is hij erop gewezen dat zijn gedrag gevolgen kan hebben voor zijn arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding

De kantonrechter oordeelt vervolgens letterlijk: ´Van een werkgever hoeft bovendien niet te worden verwacht dat zij haar werknemers ‘heropvoedt’.' De arbeidsovereenkomst met Piet wordt vervolgens ontbonden zonder toekenning van de transitievergoeding.

Kortom: als uw werknemer regelmatig uit zijn slof schiet tegen collega’s, laat staan tegen klanten, dan is het doorgaans voldoende om duidelijk aan te geven dat dit gedrag niet toelaatbaar is. Het is raadzaam om uw werknemer hiervoor een officiële, schriftelijke waarschuwing te geven. Bij herhaling kan ontslag volgen, doorgaans zonder verbetertraject en in ernstige situaties zonder transitievergoeding.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises