Jan Willem van Dommelen

De overheid stopt ieder jaar miljoenen euro’s in een fonds dat geld uitkeert aan slachtoffers van opzettelijk geweld. Ben je slachtoffer of nabestaande van een geweldsmisdrijf dan is de ervaring vaak dat je hoofd niet staat naar het verhalen van de letselschade op de dader. Voor díe gevallen is er dus het Schadefonds geweldsmisdrijven in Rijswijk. Daar dien je met een formulier een aanvraag in. Advocaten kunnen vaak helpen bij het verhalen van deze letselschade.

In 2015 keerde het fonds een record bedrag uit aan slachtoffers: Euro 16,5 miljoen. Het schadefonds ontving bijna 7500 aanvragen van slachtoffers van bijvoorbeeld een overval of diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, zedenmisdrijven, maar ook huiselijk geweld, met ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel tot gevolg. De uitkering kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 35.000.

Uitbreiding van de wet

Sinds 1 juli van dit jaar is de wet gewijzigd en kunnen nog méér mensen in aanmerking komen voor een schade-uitkering bij letselschade als gevol van geweldsmisdrijven. Ook nabestaanden van slachtoffers van zogenaamde dood-door-schuld-delicten komen in aanmerking voor een uitkering.

Dat is een belangrijke uitbreiding. Als er een grote fout wordt gemaakt door een collega op het werk, in het verkeer of in het ziekenhuis met de dood tot gevolg, gebeurt dat bijna nooit opzettelijk. Je kon dan in die gevallen niet bij het schadefonds terecht als je daardoor schade leed.

Maar als Justitie zo’n fout wél 'dood door schuld' noemt, kunnen de nabestaanden het Schadefonds sinds kort dus ook aanspreken.

Dan moet er wel een ernstige fout gemaakt zijn; er moet sprake zijn van 'een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid'.  Meestal doen zich dan combinaties voor van snelheidsovertredingen, overtreding van voorrangsregels, dronken achter het stuur rijden etc. Ook in situaties buiten het verkeer moet er sprake zijn van aanmerkelijke onvoorzichtigheid die de dood van een ander tot gevolg had.

Het schadefonds zal dus in de toekomst nog veel meer gaan uitkeren. Laat u bijstaan als u denkt dat u in aanmerking komt. Wij adviseren u graag daarbij.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises