Cornelis Klepper

Vertrouwen of zekerheid

U doet het liefst zaken op basis van vertrouwen. Dat is mooi, maar soms niet voldoende. Als er iets mis gaat is het fijn om zekerheid achter de hand te hebben. De wet voorziet in verschillende vormen van zekerheid. Een zekerheidsrecht waarmee vrijwel iedereen te maken krijgt, is het recht van hypotheek. Het pandrecht lijkt daar veel op, en kan worden toegepast voor bijvoorbeeld een inventaris of voorraad. Een wat minder bekende vorm van zekerheid is het eigendomsvoorbehoud. Toch kan het eigendomsvoorbehoud veel opleveren voor ondernemers.

Waarom een eigendomsvoorbehoud nuttig is

Stel, u verkoopt machines. De verkoop begint dan vaak met een offerte. Vaak volgt dan een orderbevestiging, waarop de machines geleverd kunnen worden. Volgens de wet gaat het eigendom van die machines al over op de koper op het moment van levering. Niet relevant is dan dat de factuur nog niet voldaan is. Geleverd, is verkocht. Geen probleem, want u kunt nog steeds betaling van uw factuur eisen. Normaal gesproken is dat voldoende. Anders wordt het wanneer de koper financieel in zwaar weer verkeert, en failliet gaat. Als uw machines dan al geleverd zijn, kunt u in de meeste gevallen fluiten naar uw geld. Als u een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen staat u een stuk sterker.

Hoe een eigendomsvoorbehoud werkt

De wet geeft de mogelijkheid om de overdracht van de eigendom afhankelijk te maken van het voldoen van een prestatie. Vaak is dat de betaling van het verkochte. Het goed wordt dan verkocht en geleverd onder de opschortende voorwaarde van betaling. Wordt er niet betaald, dan blijft de machine van de verkoper. Gaat de koper failliet – of betaalt hij om een andere reden niet – dan kan de verkoper de machine weer opeisen. Hij is immers nog steeds eigenaar daarvan. De curator mag u dan niet beletten om de machine op te halen.

Het eigendomsvoorbehoud kan in algemene voorwaarden worden opgenomen. Het is ook mogelijk om die afspraak voor een specifieke opdracht op de opdrachtbevestiging op te nemen. Het gaat er maar om dat de koper heeft ingestemd met de afspraak. 

De column is ook geplaatst in Altena Business.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises