Lisette Riezebos-Naberman

Als het gaat om het concurrentiebeding dan lopen de meningen vaak uiteen. De een verwacht er meer heil (of juist kwaad) van dan de ander. Hoe werkt het concurrentiebeding anno 2020?

Als het gaat om het concurrentiebeding dan lopen de meningen vaak uiteen. De een verwacht er meer heil (of juist kwaad) van dan de ander. Hoe werkt het concurrentiebeding anno 2020?

Het concurrentiebeding kan een praktisch middel zijn voor een werkgever om te voorkomen dat een werknemer na het einde van het dienstverband in dienst treedt bij een concurrent. Je wilt immers voorkomen dat een werknemer met bedrijfsgeheimen vertrekt naar een concurrent. Of zakelijk contact onderhoudt met een relatie.

Anderzijds geldt dat een concurrentiebeding ook grote gevolgen kan hebben voor een werknemer die een overstap wil maken. Nu werken steeds flexibeler wordt, lijkt een concurrentiebeding minder redelijk.

Dit laatste zien we terug in de wet en in de rechtspraak. In de wet zijn enkele eisen opgenomen voor het concurrentiebeding. Het beding moet allereerst schriftelijk zijn overeengekomen. Is het beding opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan is deze alleen rechtsgeldig als schriftelijk is gemotiveerd waarom het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. En let op: deze eisen gelden ook voor een relatiebeding!

Daarnaast geldt dat een beding altijd voor kan worden gelegd aan de kantonrechter. De rechter weegt de belangen van de werknemer en de werkgever tegen elkaar af. Motivering van de belangen is daarom erg belangrijk. Ook hoelang het concurrentiebeding duurt en in welke plaatsen (of landen of welke kilometerstraal) deze geldt wordt doorgaans beoordeeld. In de rechtspraak wordt een concurrentiebeding van één jaar over het algemeen akkoord bevonden. Bedingen waarin een langere duur is opgenomen worden in de praktijk vaak gedeeltelijk geschorst, omdat een werknemer door een dergelijke lange duur onbillijk kan worden benadeeld.

Wilt u meer weten over het concurrentiebeding? Op onze website vindt u een gratis whitepaper over het concurrentiebeding met tips én een voorbeeldbeding. 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises