Catia Luis Fula

Als een kind wordt geboren binnen een huwelijk heeft dit twee familierechtelijke gevolgen: de moeder uit wie het kind is geboren en degene met wie zij getrouwd is, worden automatisch ouder en krijgen gezamenlijk ouderlijk gezag.

Als een kind wordt geboren binnen een huwelijk heeft dit twee familierechtelijke gevolgen: de moeder uit wie het kind is geboren en degene met wie zij getrouwd is, worden automatisch ouder en krijgen gezamenlijk ouderlijk gezag.

Bij ongehuwde ouders wordt de moeder nog steeds automatisch juridisch ouder en krijgt zij automatisch ouderlijk gezag. De ongehuwde vader moet het kind erkennen om juridisch vader te worden en moet apart het ouderlijk gezag aanvragen.

Maar wat is nou het verschil tussen ouderschap en gezag en waarom is het nou zo belangrijk om het gezag te regelen? Juridisch vaderschap geeft recht op omgang met het kind, het recht om het kind dezelfde achternaam te laten dragen en ouder en kind worden wettelijke erfgenamen van elkaar.

Er ontbreekt echter nog een belangrijk aspect: de vader heeft niet het recht om het kind te verzorgen en op te voeden. Dit recht hoort bij ouderlijk gezag en gaat veel verder dan alleen het recht op omgang. Ouderlijk gezag geeft daarnaast het recht om officiële handelingen te verrichten namens het kind. Denk aan inschrijving voor een school, toestemming voor een medische behandeling en het aanvragen van een paspoort.

Het betekent bovendien dat de vader mee mag beslissen over belangrijke kwesties. De moeder kan niet zomaar zonder toestemming een school kiezen, met het kind naar het buitenland gaan of verhuizen met het kind. De bedoeling van gezamenlijk gezag is dat ouders een gelijkwaardige rol vervullen bij de verzorging en opvoeding van hun kind.

Gezag aanvragen kan via een formulier op Rechtspraak.nl. Als de moeder geen toestemming geeft, betekent dit niet het einde van de mogelijkheden. Via een advocaat kun je een verzoek indienen bij de rechtbank om alsnog toestemming te krijgen voor het aanvragen van gezag. Mijn advies: bewaar deze belangrijke stap niet voor later.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises