Natasja Barské-Gelling

Deze week debateerde de Tweede Kamer over de nieuwe Wet Herziening Partneralimentatie die beoogt de maximale termijn van de partneralimentatie terug te brengen naar vijf jaar. Ongeveer drie jaar geleden is het wetsvoorstel ingediend. Wat was het doel van dit initiatiefwetsvoorstel?

De indieners (Kamerleden van VVD, D66, PvdA) vinden de huidige partneralimentatieregeling niet meer van deze tijd. Advocaat en mediator Natasja Barské: 'Zij hebben de nodige aanpassingen verzocht, waarbij het (na drie jaar disucssie en wijziging) nu min of meer alleen nog gaat om de alimentatieduur. Zij willen de maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is terugbrengen na vijf jaar. Dat stuitte op verzet van de Raad van State. Volgens de Raad van State werd er onvoldoende rekening mee gehouden dat sommige vrouwen bij scheiding een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt.'

Het voorstel

Sindsdien is het wetsvoorstel voorstel diverse malen aangepast. Heel recent is het voorstel opnieuw aangepast. Het voorstel blijft om de alimentatieduur te verkorten naar vijf jaar, maar er worden nu de volgende uitzonderingen (in hoofdlijnen) voorgesteld:

  • Bij huwelijken die langer hebben geduurd dan 15 jaar, waarbij degene die recht heeft op alimentatie 50 jaar en ouder is, of binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt, geldt een alimentatieduur tot maximaal 10 jaar.

  • Als echtparen kinderen onder de 12 jaar hebben, dan houdt de ex-partner recht op twaalf jaar alimentatie.

In het voorstel is een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Daarnaast is een overgangsregeling opgenomen. Barské-Gelling: 'Het past binnen de maatschappelijke trend waarin ieder mens voor zichzelf moet zorgen. Dit in tegenstelling tot de trouwbelofte waarin partners beloven levenslang voor elkaar te zorgen. De wijziging stelt nu echter veel minder voor dan in het oorspronkelijke plan; ik vind die nu wel acceptabel.'

Als de wet wordt aangenomen door beide Kamers van het parlement geldt als ingangsdatum 1 januari 2020. Deze wet is dan van toepassing op echtscheidingen die uitgesproken zijn na die datum.

Natasja Barské-Gelling is vorige week geïnterviewd door dagblad RD. Lees het hier. 

Meer over echtscheiding

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises