Het gebeurt met enige regelmaat: mensen zijn gescheiden en besluiten na verloop van tijd te hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan met hun eerdere echtgenoot of partner. De wet bepaalt dat bij hertrouwen alle gevolgen van het (eerste) huwelijk herleven alsof er geen echtscheiding heeft plaatsgehad. De regel is ook van toepassing op een geregistreerd partnerschap dat opnieuw wordt aangegaan. De wetgever formuleert tevens een uitzondering op deze regel: de geldigheid van rechtshandelingen die tussen de ontbinding van het huwelijk en het nieuwe huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verricht, wordt beoordeeld naar het tijdstip der handeling.

Nieuw regime per 1 januari 2018

Nu per 1 januari 2018 een nieuw huwelijksgoederenstelsel is ingevoerd, moet men zich realiseren dat hertrouwen met een eerdere echtgenoot niet betekent dat u automatisch huwt in beperkte gemeenschap van goederen. Stel dat twee mensen vóór 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen waren gehuwd, dan geldt bij hertrouwen na 1 januari 2018 de destijds geldende wettelijk algehele gemeenschap van goederen. Uit het volgende voorbeeld blijkt duidelijk dat de wettelijke regels rondom hertrouwen met dezelfde partner grote gevolgen kunnen hebben.

Rita en Koos zijn in 1995 gehuwd. In 2016 wordt hun huwelijk door een echtscheiding ontbonden. Uit de verdeling van hun ontbonden gemeenschap  houden zij ieder € 200.000 over. Rita valt terug in haar oude gokverslaving en maakt het hele bedrag op. In 2018 komt zij Koos weer tegen en de oude liefde bloeit op. Na een paar maanden trouwen zij opnieuw met elkaar. Koos heeft in de krant gelezen dat sinds 1 januari 2018 de Wet beperkte gemeenschap van goederen geldt. Dit stelt Koos gerust: het geld dat hij meebrengt, valt niet in de gemeenschap van goederen. Helaas loopt ook het tweede huwelijk spaak. Nu blijkt dat Koos niet op de hoogte was van de regels rondom hertrouwen. Het ‘oude’ huwelijksgoederenregime herleeft als gevolg van het eerdere huwelijk en Koos en Rita blijken in algehele gemeenschap van goederen te zijn getrouwd. Koos dient de helft van zijn vermogen te verrekenen met Rita en de invoering van de Wet beperkte gemeenschap van goederen verandert daar niets aan.

Men dient dus bedacht te zijn op de wettelijke regels rondom hertrouwen met dezelfde partner. Anders kan iemand voor nare verrassingen komen te staan.

 

 

Deel dit artikel

Expertises