Om de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen of te ontbinden zonder toestemming van de werknemer is het - in het kader van de WWZ - niet alleen belangrijk om een redelijke grond voor ontslag te hebben. Ook herplaatsing van de werknemer in een passende functie moet niet mogelijk of redelijk zijn.

In een procedure stellen werknemers veelal dat er herplaatsingsmogelijkheden bestaan bij de werkgever. Op deze wijze hoopt de werknemer dat de ontslagvergunning of ontbinding wordt afgewezen. In een dergelijk geval dienen werkgevers uitvoerig te beargumenteren waarom herplaatsing niet mogelijk is. Hiermee brengt u zichzelf als werkgever echter in een lastig parket. Wat gebeurt er als u de situatie omdraait en juist inzet op herplaatsing van de werknemer? Dat brengt de werknemer namelijk in een onduidelijke situatie. Want veelal wil de werknemer helemaal niet herplaatst worden.

Bestaat er voor de werknemer een plicht om de herplaatsing te accepteren en wat zijn de gevolgen als de werknemer de herplaatsing weigert? De herplaatsingsplicht is geen eenrichtingsverkeer en heeft ook consequenties voor de werknemer. Als de werknemer acceptatie weigert kan de ontbinding of de ontslagvergunning worden toegekend omdat herplaatsing immers niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Weigering van de werknemer tot acceptatie kan zelfs tot verwijtbare werkloosheid leiden.

Daarbij merk ik wel op dat afhankelijk in wiens risicosfeer de ontslaggrond ligt, de werknemer voorwaarden aan de herplaatsing mag stellen. Het is in de rechtspraak nog niet uitgekristalliseerd of de werknemer als gevolg van weigering van de herplaatsing zijn transitievergoeding verspeelt. Mijns inziens is dit wel mogelijk. Als een werknemer de passende functie tot herplaatsing niet accepteert zal de werknemer de nadelige gevolgen daarvan ondervinden. In een dergelijk geval zal de werknemer sneller bereid zijn om toch in onderling overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Op deze wijze houdt u het heft in eigen hand.

Deel dit artikel

Expertises