Ziek zijn is voor niemand leuk. Niet voor een werknemer, maar zeker ook niet voor een werkgever. De werkgever moet tijdens ziekte immers gewoon het loon doorbetalen. In veel gevallen zal hij ook nog eens vervangende arbeidskrachten moeten oproepen. Bovendien is de werkgever ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer op de werkvloer. Al met al: van ziekte is al met al nog nooit iemand beter geworden.

Een zieke werknemer heeft naast een hoop rechten, ook plichten. Zo mag van een zieke werknemer verwacht worden dat hij zijn best doen om een voorspoedige genezing te bevorderen. Wat nu als een werknemer tijdens zijn ziekte wel blijkt te kunnen klussen, verhuizen of ontspannende activiteiten kan ondernemen? Kan en mag een werkgever daaraan consequenties verbinden?

In beginsel gaat het een werkgever niet aan hoe een werknemer zijn tijd besteedt, zelfs niet tijdens ziekte. Bepaalde gedragingen kunnen er echter wel toe leiden dat een werknemer zijn aanspraak op loondoorbetaling verliest. Voorbeelden uit de rechtspraak laten zien dat 'herstelbelemmerende activiteiten' meestal geen gegronde reden geven voor een ontslag op staande voet. Maar een werkgever heeft in zo’n geval wel het recht om voor een bepaalde periode het loon in te houden, als hij aannemelijk kan maken dat de betreffende activiteiten het herstel ook daadwerkelijk hebben tegengewerkt.

Ook een zieke werknemer heeft dus het recht op ontspanning, maar de zieke werknemer mag niet uit het oog verliezen dat herstel zijn topprioriteit moet zijn!

Deze column is ook geplaatst in Bedrijvig Alblasserwaard.

Deel dit artikel

Expertises