Als twee mensen getrouwd zijn, mogen zij natuurlijk nog altijd los van elkaar beslissingen nemen. Zo mag elke echtgenoot gewoon naar eigen inzicht een brood, laptop of bank kopen. Deze vrijheid om zelf te bepalen waaraan je je geld uitgeeft, is echter niet oneindig. Soms is voor het sluiten van een overeenkomst wél de toestemming van de andere echtgenoot nodig. Deze regel bestaat om partners tegen zichzelf en elkaar te beschermen, maar dient vooral ter bescherming van het gezin. Risicovolle uitgaven kunnen de financiële stabiliteit van een gezin namelijk flink aantasten.

Toestemmingsvereiste

Maar voor welke overeenkomsten geldt het toestemmingsvereiste precies? Allereerst is de toestemming van de andere echtgenoot vereist voor het verkopen van het huis of het opzeggen van de huur. Ook is toestemming benodigd om de spullen die bij het huis horen te verhuren of verkopen, denk hierbij aan de garage of de tuin. Daarnaast kan een echtgenoot niet in zijn eentje een hypotheek afsluiten. Ten slotte is het niet altijd mogelijk om ongebruikelijke giften te doen aan anderen. Dit laatste blijkt wel uit de volgende casus, waarover de rechter zich moest buigen.

Bram is getrouwd met Lisa en is al jarenlang goed bevriend met Willemijn. Omdat Willemijn het financieel soms zwaar heeft, maakt Bram regelmatig geld over naar Willemijn. Het gaat hierbij niet om kleine bedragen, want het totaalbedrag komt uit op een kleine € 30.000. Lisa is het niet eens met deze giften aan Willemijn. Zij stelt dan ook dat ze nooit toestemming heeft gegeven aan Bram voor deze uitgaven en dat het geld daarom teruggestort moet worden door Willemijn.

Bram heeft ondertussen ook spijt van de giften aan Willemijn en ziet het geld liever vandaag dan morgen weer op zijn rekening verschijnen. Echter, Willemijn zit er niet op te wachten om dit bedrag terug te betalen. Bram en Lisa besluiten dan ook om naar de rechter te stappen.

De rechter oordeelt dat de giften bovenmatig zijn, want een bedrag van in totaal € 30.000 kan geen normale of alledaagse gift genoemd worden. Bram had het geld niet aan Willemijn mogen geven zonder daarvoor toestemming te vragen (en te krijgen) van Lisa. Nu de toestemming van Lisa ontbreekt, moet al het door Lisa ontvangen geld weer terugbetaald worden aan de gever. Dit is natuurlijk heel vervelend voor Willemijn, maar dat maakt de beslissing van de rechter niet anders. Volgens de wet was de toestemming van Lisa gewoon nodig.

Overleg

Hieruit blijkt dat echtgenoten op financieel gebied niet zomaar kunnen doen en laten wat zij zelf willen, zonder de ander daarbij te betrekken. Doordat twee mensen met elkaar getrouwd zijn, treffen zij met bepaalde beslissingen niet alleen  zichzelf, maar ook de andere echtgenoot (en het gezin). Het is dan ook logisch dat de toestemming van de andere echtgenoot in sommige gevallen verplicht is.

Als die toestemming er niet is en de andere echtgenoot blijkt het later niet eens te zijn met de overeenkomst of uitgave, kan dat grote consequenties hebben. De gift is dan niet gedaan, de hypotheek is niet afgesloten en de woning is niet verkocht. Overleg kan, ook in dit soort situaties, dus veel ellende voorkomen.

Deel dit artikel

Expertises