Natasja Barské-Gelling

Recent is een onderzoek uitgevoerd door Kantar, in opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Hieruit is gebleken dat het ex-echtelieden steeds vaker lukt om in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van een echtscheiding.

Recent is een onderzoek uitgevoerd door Kantar, in opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Hieruit is gebleken dat het ex-echtelieden steeds vaker lukt om in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van een echtscheiding. Dit lukt vaak met tussenkomst van een (advocaat) mediator en soms doordat ieder wordt bijgestaan door een eigen advocaat die veelvuldig met elkaar overleggen.

In 2010 moest de rechter nog in 20% van de gevallen een uitspraak doen. Nu is dit dus nog in slechts 6% van de echtscheidingszaken.

Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat co-ouderschap steeds populairder wordt. In 2011 kozen 15% van de ouders voor co-ouderschap. Inmiddels gebeurt dat in 34% van de gevallen. Steeds meer ouders realiseren zich het belang van een goede verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.

Wel maken veel gescheiden stellen zich met name over financiële zaken zorgen. Zij vragen zich bijvoorbeeld of zij na de scheiding kunnen rondkomen en waar zij moeten gaan wonen. Ook maken ouders zich zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen. Ook hier geldt echter dat ex-partners die in overleg tot afspraken kunnen, zich minder vaak zorgen maken.

Al met al dus een zeer positieve ontwikkeling. Niet alleen voor gescheiden stellen zelf, maar - als zij kinderen hebben – temeer voor hun kinderen. Ouders realiseren zich gelukkig steeds vaker dat het voor het welzijn van de kinderen heel belangrijk is dat zij samen – met de hulp van een mediator - tot goede afspraken kunnen komen.

 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises