Natasja Barské-Gelling

Juist in deze tijd van het jaar, waarin kinderen eindexamen deden en hun diploma-uitreiking hebben, wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het voor kinderen is als hun ouders gescheiden zijn. Onlangs werd op de site van Villa Pinedo een brief gepubliceerd van kinderen die eindexamen moesten doen aan hun ouders. Hierin geven zij aan hoe moeilijk het voor hen is als hun ouders niet samen bij de diplomauitreiking aanwezig kunnen zijn. Het liefst zien kinderen hun beide ouders in de zaal zitten. Bij voorkeur zonder vijandige sfeer.

Villa Pinedo is een organisatie die zich inzet voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen kunnen bij Villa Pinedo hun ervaringen delen. Ook kunnen ze een eigen buddy krijgen die met ze praat en naar ze luistert. Voor kinderen is dit ongelofelijk belangrijk.

Goede verstandhouding

Gelukkig lukt het veel ouders wel om in het belang van hun kinderen een goede verstandhouding te houden. Daarnaast zetten veel hulpverleners en ook advocaten zich ervoor in om de volgende gevolgen van een echtscheiding voor kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Helaas lukt dat niet altijd. Soms loopt de strijd tussen ouders volledig uit de hand. Een enkele keer gaat dit zover dat het zelfs niet meer mogelijk is voor ouders om gezamenlijk gezag over hun kinderen uit te oefenen. Voordat het zover is moet er overigens wel heel veel aan de hand zijn. De rechtbank zal pas bepalen dat het gezamenlijk gezag wordt beëindigd als de andere ouder wordt belemmerd in diens gezagsuitoefening en er sprake is van een onaanvaardbaar risico dat het kind klem komt te zitten of verloren raakt tussen zijn ouders. Feitelijk pas als de andere ouder uitoefening van het gezag onmogelijk maakt omdat die ouder consequent tegenwerkt en een weigerachtige houding vertoont. Bijvoorbeeld bij beslissingen met betrekking tot school of medische zaken dan wel een paspoort.

Intrekken ouderlijk gezag is mogelijk, maar niet zomaar

In een zaak waarin de rechtbank recent uitspraak heeft gedaan stelde de rechtbank vast dat er geen enkele communicatie was tussen de ouders, dat de vader geheel niet betrokken was bij het kind en meer dan eens zijn medewerking heeft geweigerd, waardoor moeder in de uitoefening van het gezag is belemmerd. Om die reden heeft de rechtbank uiteindelijk bepaalt dat moet het alleen gezag over haar dochter kreeg.

Zoals gezegd, dan moet er wel veel aan de hand zijn. Gelukkig zijn dit toch de uitzonderingen. Toch is het goed te weten dat dit mogelijk is als het echt noodzakelijk is.

Deze blog is geschreven voor de kwartaalnieuwsbrief 'Echtscheiding & Hulpverleners'. Natasja Barské-Gelling is advocaat familierecht en mediator. Ze treedt veelvuldig op bij echtscheiding en adviseert hulpverleners hierbij. 

Lees ook: 

 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises