Als de ander een procedure bij de rechtbank opstart en je dat zelf niet wilt, krijg je te maken met kosten die je zelf niet had willen maken.In deze situatie is een veel voorkomende vraag in het familierecht of er een mogelijkheid is dat die ander ook jouw proceskosten betaalt.

Als de ander een procedure bij de rechtbank opstart en je dat zelf niet wilt, krijg je te maken met kosten die je zelf niet had willen maken. Dat kan ook zo zijn als de ander niet meewerkt aan afspraken die jullie hebben gemaakt: je kunt dan soms niet anders dan afspraken via de rechtbank afdwingen en dat kost nu eenmaal geld.

In deze situatie is een veel voorkomende vraag in het familierecht of er een mogelijkheid is dat die ander ook jouw proceskosten betaalt. Als die ander de procedure niet was opgestart of de afspraken netjes was nagekomen, had je die kosten immers niet hoeven maken. Het antwoord op deze vraag is bijna altijd teleurstellend: in het familierecht moeten beide partijen in de regel hun eigen kosten dragen.  

Dit neemt niet weg dat je de rechter wel kunt verzoeken dat de ander ook jouw proceskosten moet voldoen. Meestal is dat dus niet zinvol, maar wanneer is dat het wel?

  1. Er wordt zonder noodzaak een procedure opgestart. Een voorbeeld daarvan is dat alleen hoger beroep wordt ingesteld om de echtscheidingsbeslissing te vertragen of dat er een ordemaatregel wordt verzocht terwijl de situatie al jaren stabiel is.

  2. Het verzoek aan de rechtbank is onvoldoende onderbouwd. Denk hierbij aan een alimentatiekwestie waarin onvoldoende gegevens worden aangeleverd of waarin de benodigde gegevens pas op een heel laat moment worden ingebracht.

  3. De proceshouding deugt niet. Een voorbeeld daarvan is een zaak waarin een vader de moeder er steeds weer toe dwong om te procederen, omdat hij meerdere malen geen toestemming wilde geven voor zaken die de kinderen aangingen (inschrijving op een school, vakanties en het aanvragen van een ID-kaart).

  4. Er wordt misbruik gemaakt van het procesrecht. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als steeds opnieuw wordt geprocedeerd terwijl de situatie hetzelfde is en er dus geen nieuwe feiten zijn.

Duidelijk is dus dat er heel wat aan de hand moet zijn voordat de ander ook jouw proceskosten moet voldoen. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen. De eerste is dat in echtscheidingsprocedures of procedures die daarmee samenhangen emoties en problemen in de verhouding met de ex-partner vaak een grote rol spelen. Als de ene ex-partner een procedure opstart en die verliest, wil dat nog niet zeggen dat er geen goede redenen waren om de procedure op te starten. De tweede reden is dat partijen vaak nog samen verder moeten als ouders van hun kinderen. Als de een de proceskosten van de ander moet voldoen, kan er nog meer druk op die relatie komen te staan. Dat is niet in het belang van de kinderen. De hoofdregel dat elke partij in het familierecht de eigen kosten van een procedure draagt, is er dus niet voor niets.

Deel dit artikel

Expertises