Natasja Barské-Gelling

Jaarlijks scheiden een groot aantal stellen. Het aantal scheidingen dat via internet wordt geregeld stijgt. Dat is veelal snel en goedkoop. Maar of het altijd de beste optie is?

Wanneer online scheiden?

Als je er voor kiest om je scheiding online te regelen, ga je niet naar een advocaat/mediator  toe om alle gevolgen van de scheiding te bespreken. Je volgt een stappenplan aan de hand van een tool. Per saldo moet je over alle onderwerpen zelf afspraken maken. Dit hoeft soms geen enkel probleem te zijn. Bijvoorbeeld als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, geen kinderen hebt en er geen bijzondere (vermogens)aspecten spelen. Voorwaarde is wel dat je samen nog goed kunt communiceren en overleggen. Als dat niet lukt, is het altijd beter om een afspraak met een mediator te maken, die de gesprekken kan begeleiden.

Wanneer niet online scheiden?

Echter, ook al kun je goed overleggen, toch kunnen zich soms ingewikkelde situaties voordoen, bijvoorbeeld indien één van partijen een eigen onderneming heeft of indien er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Als het echt ingewikkeld is kiezen mensen vaak ook niet voor een online scheiding, simpelweg omdat er dan maatwerk nodig is.

Maar wat nou als het niet ingewikkeld lijkt? Dan denk je gewoon zelf afspraken te kunnen maken. Soms blijkt dan achteraf dat je je hebt vergist of dat je gewoon niet wist dat je ergens aanspraak op kon maken. Om het dan nog recht te zetten is vaak een stuk lastiger.

Ik noem een voorbeeld. Mevrouw heeft afgezien van partneralimentatie vanuit de gedachte dat ze daar toch geen aanspraak op kon maken. Partijen zijn hierover niet deugdelijk voorgelicht. Later komt mevrouw er achter dat ze wel degelijk aanspraak kon maken op partneralimentatie en krijgt ze spijt. Zij stapt naar de rechter. De rechter breekt het convenant open en stelt alsnog een alimentatieverplichting vast. Hier liep het dus goed af voor mevrouw.

Kortom, goed advies inwinnen is beter

Niet alles kan echter recht gezet worden. Het openbreken van een convenant is niet altijd mogelijk en zeker niet eenvoudig. Het is dus eigenlijk altijd beter om vooraf goed advies in te winnen, zodat je niet achteraf zaken moet repareren.

Zie ook: Online scheiden: goedkoop is duurkoop

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises