Natasja Barské-Gelling

Sinds 2013 is de wijze van berekening van kinderalimentatie veranderd. De bedoeling was om het eenvoudiger te maken. Of dat ook gelukt is…?

De systematiek is als volgt. Eerst moeten de kosten van de kinderen worden vastgesteld. Daartoe wordt gekeken naar het netto gezinsinkomen van de ouders ten tijde van de relatie en de leeftijd van de kinderen. Uit een (NIBUD-)tabel volgt vervolgens wat de kosten van de kinderen zijn. Dat is de eerste stap.

Maar wat kun je dan betalen?

De volgende stap is dat bepaald moet worden wie welk deel van de kosten moet dragen. Om het makkelijker te maken is een systeem ontwikkeld, waarbij alleen gekeken wordt wat ieders inkomen is. Met een formule wordt dan vervolgens berekend wat diegene kan missen (ofwel: wat zijn/haar draagkracht is). Er wordt dus niet meer echt gekeken naar wat iemand daadwerkelijk aan lasten heeft, maar die lasten worden forfaitair vastgesteld (op basis van een percentage van het inkomen).

Om een voorbeeld te geven: bij iemand die € 3.000,- netto per maand verdient, wordt (via die formule) rekening gehouden met een bedrag van bijna € 900,- per maand aan woonlasten.

Dit klinkt overigens redelijk simpel. In de praktijk is die berekening echter lang niet altijd eenvoudig. Naast dat het niet eenvoudig is, is het echter ook lang niet altijd redelijk.

Het komt met regelmaat voor dat de alimentatieplichtige (meestal: de vader) niet genoeg draagkracht heeft om zijn deel van de kosten van de kinderen te betalen. Dit steekt extra als moeder weet dat vader eigenlijk veel lagere woonlasten heeft dan waar de tabel vanuit gaat.

Terwijl gedacht werd dat de nieuwe methode eenvoudiger zou zijn, heeft dit toch alweer tot de nodige nieuwe discussies en procedures geleid.

In een aantal uitspraken heeft de rechter besloten dat afgeweken mag worden van de formule en gerekend mag worden op basis van de werkelijke lasten. Op zich redelijk, zou je zeggen. Maar al met al wordt het er echter niet eenvoudiger op.

Deze column is ook geplaatst in Het Kompas Hardinxveld-Giessendam

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises