Dico Bogerd

Stelt u zich eens voor: u heeft in 2008 goede zaken gedaan met een onderneming en voor € 100.000 ex btw aan goederen verkocht. U heeft netjes bij de maandelijkse aangifte omzetbelasting € 19.000 aan btw afgedragen. Uw debiteurenbeheer heeft u keurig op orde, dus u maant na afloop van de betalingstermijn de debiteur aan. Vervolgens krijgt u een curator aan de lijn, met de mededeling dat u uw vordering mag indienen als concurrente schuldeiser.

De tijd verstrijkt, verslag na verslag ontvangt u van de curator, en voor u is duidelijk dat u naar uw geld kunt fluiten. Dus gaat u verder met ondernemen. Vervolgens bedenkt u zich in 2013 dat u die vordering had ingediend. U krijgt te horen dat in 2011 het faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten. Gelukkig kunt u wel de afgedragen omzetbelasting terugvorderen, toch?!

Hoe zit het?
Op grond van de wet kunt u een verzoek indienen tot teruggaaf van de btw, voor zover de vergoeding voor de levering niet is en niet zal worden ontvangen. Dit verzoek moet worden gedaan bij de aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan.

Een hele mondvol, maar wat betekent dit? Het verzoek tot teruggaaf van de btw moet u uiterlijk indienen in de periode, die volgt op het oninbaar worden van de vordering. In de voorbeeldcasus hierboven zou dit verzoek in 2010 moeten zijn ingediend. Immers na het opheffen van het faillissement is geheel zeker dat u de vordering niet meer kunt innen. In de voorbeeldcasus zou u dus drie jaar te laat zijn. Wel blijft altijd de mogelijkheid bestaan dat de inspecteur ambtshalve het verzoek toewijst. Maar daar wilt u liever niet afhankelijk van zijn!

Zo oordeelde op 6 april 2012 het Gerechtshof in Den Haag dat indien in juli 2005 al vast stond dat de vorderingen oninbaar zouden zijn, het verzoek uiterlijk in 2005 gedaan zou moeten worden. Nu in die casus het verzoek in 2007 en 2008 is ingediend, is het te laat ingediend. Dus is het verzoek terecht niet ontvankelijk verklaard door de belastinginspecteur.

Tot slot
Vorige week las ik op de website van het CBS dat in 2012 een recordaantal van 11.235 faillissementen uitgesproken, waarvan 8.616 bedrijven (inclusief eenmanszaken). Een verdere stijging in 2013 wordt voorspeld. Grote kans dus dat u bij het zaken doen te maken krijgt met een faillissement. Wees dus alert, ook met betrekking tot het terugvragen van reeds afgedragen btw!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises