Lisette Riezebos-Naberman

Als een werknemer wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen, wordt altijd een voorwaarde aan het ontslag gekoppeld: de wederindiensttredingsvoorwaarde. Dit houdt kort gezegd in dat een werkgever de(zelfde) werkzaamheden die de ontslagen werknemer verrichtte niet door een ander mag laten uitvoeren. Binnen 26 weken na het ontslag moet de ontslagen werknemer altijd de gelegenheid krijgen om terug te komen bij werkgever om deze werkzaamheden te verrichten.

Afspiegelingsbeginsel

Heeft werkgever meerdere werknemers in één ronde ontslagen? Dan wordt op basis van het afspiegelingsbeginsel bepaald aan welke werknemer het extra werk als eerst aangeboden moet worden. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de werknemer die als laatst in dienst is gekomen, als eerst ontslagen wordt. Dit gebeurt per leeftijdscategorie. Stel dat twee werknemers van gelijke leeftijd worden ontslagen. Dan moet het extra werk als eerst worden aangeboden aan de ontslagen werknemer die het langst in dienst was en dus als laatst ontslagen was.

Twee sancties

Schakelt de werkgever toch een ander in? Dan zijn er twee mogelijke sancties:

  • de arbeidsovereenkomst van de werknemer moet worden hersteld; of

  • de werkgever moet een billijke vergoeding aan de werknemer voldoen.

Recente casus

In mei speelde een zaak bij de rechtbank Den Haag, waarin een werkgever fors gestraft werd voor schending van de voorwaarde. De werkgever in kwestie had een behoorlijke formatiekrimp ondergaan. Van de zestien werknemers waren er tien ontslagen. Na vier maanden was er voor 2,5 uur per week extra werk. Werkgever bood dit werk aan één van de tien werknemers aan. Helaas voor werkgever, was dit niet de werknemer die het langst in dienst was geweest. De wederindiensttredingsvoorwaarde was geschonden.

Sanctie werkgever

Aan werkgever werd daarom een zware sanctie opgelegd. De arbeidsovereenkomst van de ontslagen werkneemster die het langst in dienst was, werd volledig hersteld. Het loon over de afgelopen 4,5 maand moest betaald worden en de werkneemster mocht weer bij werkgever in dienst treden. Dit terwijl de werkneemster een contract voor 24 uur per week had en er slechts voor 2,5 uur per week werk beschikbaar was.

Kortom

Heeft u een werknemer ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen? Wees dan bedacht op deze voorwaarde. Al gaat het om aanzienlijk minder uren: de werkzaamheden moeten altijd eerst aan de ontslagen werknemer worden aangeboden!

 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises