Stel dat u, gewild of ongewild, in een echtscheiding terecht komt. Wat gaat er dan met uw kinderen gebeuren, indien die er zijn? Hoe werkt de verdeling van een huwelijksgemeenschap? Heeft u of uw partner recht op alimentatie? Over dit soort vragen gaat het in dit blog.

Advocaat
Het belangrijkste om in een echtscheidingssituatie te doen is het inschakelen van een advocaat. Een advocaat is namelijk onmisbaar bij een echtscheiding. Een ervaren, deskundige advocaat op het gebied van het familierecht is hierbij uiteraard de beste keuze. Met uw advocaat kunt u uw vragen over de gevolgen van een echtscheiding bespreken.

Eén advocaat, twee advocaten of een mediator?
U staat bij het begin van een echtscheiding voor een keuze. Gaat u alleen naar een advocaat of kiest u met uw partner voor een gezamenlijke advocaat die uw beider belangen behartigt? De ervaring leert dat het in de meeste gevallen het meest raadzaam is om een echtscheiding zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg met behulp van één advocaat te doen. Ook is de optie mogelijk om de scheiding in onderling overleg met behulp van twee advocaten te doen. Daarnaast is denkbaar dat u samen een advocaat-mediator inschakelt die u helpt om gezamenlijk afspraken te maken over de echtscheiding. Het grote voordeel van voornoemde drie opties is dat u met elkaar beslist over wat er na uw echtscheiding gebeurt. Dit scheelt een hoop tijd, kosten en frustratie in vergelijking met een procedure bij de rechtbank waarbij u tegenover elkaar komt te staan en de rechter de knoop moet doorhakken. Soms zijn de conflicten tussen u en uw echtgenoot/echtgenote echter dusdanig dat u er in onderling overleg niet uitkomt. In dat geval moet u beiden elk een eigen advocaat zoeken en zal een procedure voor de rechtbank volgen. Probeert u in elk geval ook dan zoveel als mogelijk is een echtscheiding niet tot een vechtscheiding te laten ontwikkelen. Hiervoor is nodig dat u een zekere mate van redelijkheid naar elkaar toe blijft houden, ook al kan dit door alle emotionele gebeurtenissen uit het verleden soms lastig zijn.

Procedure of convenant?
Indien de conflicten te groot zijn om er met hulp van een deskundige advocaat of mediator met uw partner uit te komen, dan zal een procedure bij de rechtbank moeten volgen. Dit heet een procedure op tegenspraak. Bij deze procedure heeft u beiden een eigen advocaat en moet u op één of meerdere zittingen bij de rechtbank verschijnen om de echtscheidings-procedure te doorlopen. De rechter oordeelt na de zitting over uw zaak in één of meerdere beschikkingen.

Indien u besluit om de echtscheiding met behulp van één of twee advocaten of met een advocaat-mediator te doorlopen, dan hoeft u niet op een zitting te verschijnen. U stelt dan gezamenlijk met uw partner een echtscheidingsconvenant op, waarin de afspraken staan met betrekking tot de echtscheiding, zoals over alimentatie, pensioen en de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden. Uw advocaat dient dit door u beiden ondertekend convenant bij de rechtbank in, waarna de rechtbank binnen vier weken de echtscheiding uitspreekt in een beschikking. Aan deze beschikking wordt het echtscheidingsconvenant gehecht.

Wanneer bent u juridisch gezien gescheiden?
U bent pas juridisch gescheiden wanneer de beschikking van de rechtbank waarin de echtscheiding is uitgesproken vervolgens is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds bent gehuwd. Uw advocaat draagt zorg voor toezending van de beschikking met uw toestemming tot inschrijving. Deze toestemming geeft u in een akte van berusting tevens verzoek inschrijving in de registers. Wanneer de beschikking van de rechtbank niet binnen zes maanden wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, komt er juridisch gezien geen echtscheiding tot stand.

Ouderschapsplan
De afspraken over de kinderen legt u vast in een ouderschapsplan. In dit (verplichte) document maakt u afspraken over de verdeling van de taken voor zorg en opvoeding voor uw kinderen, de kinderalimentatie en de uitwisseling van informatie. U dient dit ouderschapsplan ook met uw kinderen te bespreken. De rechtbank wil bovendien de mening over de echtscheiding en de regelingen in het ouderschapsplan horen van de kinderen die twaalf jaar oud zijn. Dit kan mondeling (op de rechtbank) of schriftelijk maar de kinderen zijn niet verplicht om te reageren.

Tot slot
Indien u wordt geconfronteerd met een echtscheiding of zelf wil scheiden kunt u contact opnemen met onze familierechtadvocaten en advocaat-mediators in Veenendaal, Hardinxveld-Giessendam, Bunschoten en Werkendam. Al onze familierechtadvocaten hebben ruime praktijkervaring om uw belangen hierbij goed te kunnen behartigen. Het is raadzaam om een advocaat te kiezen op een vestiging die het dichtste bij uw woonplaats ligt. U kunt de adressen van onze advocaten vinden op deze website.

Deel dit artikel

Expertises