Jongeren tot 35, hoogopgeleiden en mannen maken relatief vaak promotie. Daarentegen gaan oudere werknemers en werknemers met een minder goede gezondheid vaker terug in functie. Is in een dergelijk geval sprake van demotie? Demotie staat niet in de wet opgenomen maar veelal wel in een CAO. Ook als demotie niet in de CAO staat opgenomen, kunt u als werkgever wel gebruik maken van demotie.

Wat is een demotie, wanneer mag u tot demotie overgaan en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan?

Een demotie kan worden gezien als een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Bij een demotie gaat een werknemer terug in functie en/of in salaris. Indien een werknemer niet instemt met demotie kan deze worden doorgevoerd indien u aan de juridische voorwaarden van demotie heeft voldaan.

Er dient sprake te zijn van gewijzigde omstandigheden op het werk. Het voorstel van de werkgever tot demotie moet redelijk zijn. Met een minder verstrekkende maatregel kan niet worden volstaan. Een demotie is redelijk als van de werknemer kan worden gevergd het voorstel van demotie te aanvaarden.

Demotie wordt veelal toegepast als er een probleem is. De drie meest voorkomende reden voor demotie zijn immers reorganisatie, disfunctioneren of demotie als sanctiemaatregel. Demotie wordt veelal als negatief ervaren. door al in het begin van de arbeidsovereenkomst demotie met de werknemer te bespreken en duidelijke uitleg te geven, kan weerstand bij de werknemer worden voorkomen.

Een werknemer kan de periode waarin hij een stapje terugdoet gebruiken om zich verder te ontwikkelen door middel van een opleiding. Door creatief gebruik te maken van demotie kunnen problemen worden voorkomen!

Zie ook: 

 

Deel dit artikel

Expertises