Jaco van den Brink

Een garantie geeft zekerheid - een bankgarantie volstrekte zekerheid. Dat is althans de bedoeling. Maar wat als de schuldenaar het recht van de begunstigde betwist?

Onlangs gaf de Hoge Raad duidelijkheid over wat er dan geldt (HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600). Is de betalingsverplichting van de garanderende bank afhankelijk van de onderliggende verhouding schuldeiser-schuldenaar? Nee, aldus de Hoge Raad, de bankgarantie heeft een ‘zelfstandig karakter’. Het doel van een bankgarantie is nu juist zekerheid te stellen voor de schuldeiser. Is aan de voorwaarden voldaan die in de bankgarantie staan vermeld, dan moet de bank uitkeren, wat de schuldenaar daar ook van vindt.

Is aan de voorwaarden voldaan die in de bankgarantie staan vermeld, dan moet de bank uitkeren, wat de schuldenaar daar ook van vindt.

Toch is ook hierop weer een uitzondering mogelijk: wanneer sprake is van bedrog of willekeur - aan de zijde van de schuldenaar of van de schuldeiser - mag de bank uitkering weigeren, maar alleen onder nauwkeurige opgave van redenen.

Overigens: de inroepbaarheid van een bankgarantie is uiteraard vooral afhankelijk van de formulering ervan en de bedoelingen van partijen. Kortom, zowel het opstellen als het inroepen van de bankgarantie blijft juridisch maatwerk!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises