Het jaar 2020 werd getekend door corona. Veel ondernemingen gingen op last van de overheid dicht. Desondanks was 2020 ook het jaar met het minst aantal faillissementen in jaren.

Het jaar 2020 werd getekend door corona. Veel ondernemingen gingen op last van de overheid dicht. Desondanks was 2020 ook het jaar met het minst aantal faillissementen in jaren. Vermoedelijk hebben de overheidssteun, extra leningen en uitstel van betalingen hier in belangrijke mate aan bijgedragen.

Het ziet ernaar uit dat de samenleving komend jaar langzaam maar zeker weer open zal gaan. Steunpakketten zullen waarschijnlijk worden afgebouwd en uitgestelde betalingen zullen weer voldaan moeten worden. Veel bedrijven zullen het komende jaar dan ook alles in het werk moeten stellen om ook dit jaar aan hun (dubbele) verplichtingen te kunnen voldoen. Het is daarmee goed mogelijk dat bedrijven ondanks normalisering van de samenleving het financieel alsnog zwaar krijgen.

Schuldeisers

Juist voor die bedrijven kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) uitkomst bieden. De WHOA is sinds begin dit jaar van kracht. De regeling maakt het voor bedrijven in zwaar weer eenvoudiger om met haar schuldeisers een akkoord af te sluiten over de betaling of kwijtschelding van schulden. Voor de WHOA gold dat een akkoord enkel tot stand kwam als alle schuldeisers daarmee instemden. In de praktijk leidde dit ertoe dat bedrijven meestal failliet gingen. Er was uiteindelijk altijd wel één schuldeiser die zich niet kon vinden in het akkoord.

De WHOA brengt daar een wijziging aan. Per 1 januari geldt dat een akkoord tot stand komt als een ruime meerderheid (meer dan 67%) van de schuldeisers instemmen met dit akkoord. Vervolgens worden niet-instemmende schuldeisers aan het akkoord gebonden door een verzoek aan de rechtbank om bekrachtiging van het akkoord. Deze ‘tegenstemmers’ worden dus gedwongen mee te werken aan het akkoord.

In de praktijk maakt dit het een stuk eenvoudiger om een akkoord te sluiten. Grote schuldeisers zullen in de regel akkoord gaan, omdat zij met een akkoord vaak meer geld terugkrijgen dan in faillissement. Een faillissement kost het bedrijf vaak meer geld, vanwege de kosten van een curator die in faillissement het beheer over het vermogen voert.

Bovendien zorgt dit ervoor dat bedrijven die in de schulden zitten maar op langere termijn solvabel zijn, niet nodeloos failliet gaan. Dit is ook in het belang van de ondernemer zelf en diens werknemers. De WHOA verlaagt daarmee ook de maatschappelijke kosten van de nieuwe regeling.

Insolvente ondernemingen

Overigens is de WHOA eveneens van toepassing op ondernemingen die op langere termijn niet levensvatbaar zijn. Insolvente ondernemingen kunnen zodoende ook buiten faillissement worden geliquideerd. Door afwikkeling in samenwerking met de schuldeisers blijft er doorgaans meer geld over voor de schuldeisers en dit voorkomt langdurige juridische procedures rondom faillissement.

Als uw onderneming in zwaar weer verkeert, is het dus zaak tijdig te onderzoeken of uw onderneming risico loopt op een faillissement, en zo nodig een WHOA-traject op te starten. Heeft een schuldeiser inmiddels een uw faillissement aangevraagd? Ook dan biedt de WHOA soms nog de mogelijkheid om dit te schorsen en alsnog tot een akkoord te komen. Daarmee bespaart u uw onderneming kosten en procedures achteraf.

Tot op heden lijken veel ondernemers onbekend te zijn met de nieuwe regeling. Het bovenstaande geeft voldoende redenen om kennis te nemen van de WHOA. De nieuwe regeling kan het verschil maken en een faillissement voor uw bedrijf voorkomen. Daar wordt bijna iedereen beter van.

Deel dit artikel

Expertises