De afgelopen tien jaar zijn er 200.000 zzp’ers bijgekomen (bron: CBS). Een deel van die zzp’ers zal in opdracht werken van zijn of haar voormalig werkgever: een arbeidsovereenkomst zit er wegens de economische achteruitgang niet altijd meer in. Partijen willen dan een overeenkomst van opdracht met elkaar sluiten, maar als de overeenkomst de kenmerken van een arbeidsovereenkomst vertoont, is het voor de opdrachtgever oppassen geblazen: de belastingdienst kijkt niet naar de kwalificatie die partijen aan hun overeenkomst geven, maar naar de feitelijke verhouding. Het kan dan gebeuren dat een opdrachtgever toch als werkgever wordt beschouwd en daarom wordt geconfronteerd met naheffingen in het kader van niet ingehouden loonheffingen. Om dit te voorkomen kan een opdrachtgever van zijn opdrachtnemers een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vragen. Als de VAR hem is overhandigd, weet hij zeker dat hij niet hoeft te rekenen met naheffingen van de Belastingdienst.

Maar niet iedere VAR is hetzelfde. De ‘VAR Winst uit onderneming’ (VAR-wuo) en de ‘VAR directeur-grootaandeelhouder’ (VAR-dga) (voor het geval er sprake is van een BV) geven opdrachtgevers de zekerheid dat geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden. De ‘VAR resultaat uit overige werkzaamheden’ (VAR-row) geeft geen zekerheid. De ‘VAR-loon’ geeft de zekerheid dat er loonheffingen moeten worden ingehouden door de ‘opdrachtgever’.

Een aanvraag voor een VAR kan worden gedaan via de site van de belastingdienst (via www.belastingdienst.nl/zakelijk). Wanneer de werkzaamheden van een ZZP’er variëren, moet voor iedere werksoort een aparte VAR worden gevraagd. Daarnaast moet ieder jaar een nieuwe aanvraag worden gedaan. Als de VAR drie jaar achter elkaar is verleend voor dezelfde werkzaamheden, wordt de VAR in het jaar erop automatisch door de belastingdienst verstrekt. 

De belastingdienst gaat bij de beoordeling van de aanvraag van een VAR-wuo na of er sprake is van een ZZP’er of een werknemer. Hoe meer de relatie tussen ZZP’er en opdrachtgever afwijkt van een arbeidsovereenkomst, hoe meer kans op een VAR-wuo. Als de belastingdienst leest dat een ‘ZZP’er’ maar één opdrachtgever heeft die gezag over hem heeft (denk aan inhoudelijke aanwijzingen of het bepalen van de werktijden), hem doorbetaald tijdens vakantie en voor wie hij persoonlijk de opdracht moet verrichten, dan duidt dat op een arbeidsverhouding. De VAR-wuo zal dan hoogstwaarschijnlijk niet worden afgegeven.

Het aanvragen van een VAR kost weinig tijd en kan problemen achteraf voorkomen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een VAR of wilt u meer informatie over de kwalificatie van een concrete overeenkomst? Neem dan contact op met één van onze advocaten van de sectie arbeidsrecht of ondernemingsrecht. 
 

Deel dit artikel

Expertises