Lisette Riezebos-Naberman

Bij een gedwongen ontslag, moet je als ondernemer meestal een transitievergoeding betalen. Dit speelt ook een rol bij onderhandelingen. Het bedrag kan in de papieren lopen, zeker als de werknemer lang in dienst is geweest. In de eerste 10 arbeidsjaren gaat het om een maandsalaris per drie gewerkte jaren en daarna om een maandsalaris per twee gewerkte jaren.

Interessant is daarom het antwoord op de vraag wanneer je de vergoeding niet hoeft te betalen. De wet noemt drie uitzonderingen:

  1. de minderjarige werknemer die gemiddeld ten hoogste twaalf uur per week werkt;

  2. de werknemer die aansluitend de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt;

  3. het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst is een gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

De eerste twee uitzonderingen zijn eenvoudig vast te stellen. Maar wanneer is de derde uitzondering aan de orde?

Het gaat om uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld om een greep uit de kas, agressief en intimiderend gedrag richting collega’s, werkweigering zonder deugdelijke reden, het structureel niet-naleven van re-integratievoorschriften et cetera. Ook het meenemen van een pak Optimel en een bakje zalmsalade in strijd met eerder gegeven waarschuwingen en het huishoudelijk reglement zorgde ervoor dat de werkgever geen transitievergoeding hoefde te betalen. Hetzelfde geldt voor de caissière die het NIX18-beleid meermaals niet naleefde. In alle gevallen hoefde geen transitievergoeding te worden voldaan.

Ook zijn er situaties waarin een deel van de transitievergoeding niet voldaan hoeft te worden. De werknemer die een hap van een weg te gooien donut at, kon bijvoorbeeld fluiten naar de helft van haar transitievergoeding.

Er zijn derhalve wel degelijk situaties waarin de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk niet hoeft te worden betaald. Belangrijk is nog dat de gevolgen voor de werknemer geen rol spelen. Dat een werknemer na een ontslag op staande voet niet rond kan komen, heeft geen invloed op de vraag of de transitievergoeding wel of niet hoeft te worden voldaan.

Kortom: in sommige situaties hoeft de transitievergoeding niet te worden voldaan. Het is daarom verstandig om dit te onderzoeken!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises