De pepernoten liggen al weer een tijdje in het winkelschap. U bedenkt zojuist dat u uw creativiteit nog moet inzetten om een surprise of een gedicht te construeren, want de vijfde december nadert met rasse schreden. In het kader van Sinterklaas wil ik het met u niet hebben over de pietendiscussie en de zoveelste rechtszaak daarover. Deze keer gaat het over onze Sint-Nicolaas zelf.

Het inhuren van Sinterklaas

Een bedrijf onder de naam Sinterklaas-Verhuur is door een andere onderneming X ingehuurd om een aantal Sinterklaasfeestjes te organiseren bij klanten van deze onderneming X. Sinterklaas-Verhuur moet daarvoor de acteurs leveren die Sinterklaas en de pieten spelen.

Zo gezegd zo gedaan: Sinterklaas-Verhuur heeft deze Sinterklaasfeestjes georganiseerd. Onderneming X krijgt daarna van haar klanten wisselende reacties over deze feestjes. Vooral de reacties over de rol van de Sint zijn negatief en ook de hoofdpiet komt er maar bekaaid van af.

Wat is er gebeurd? Sinterklaas was erg dominant aanwezig, veel te streng en ook kortaf richting de kinderen. Een meisje moest huilen bij het optreden van Sinterklaas, terwijl Sinterklaas geen enkele adequate actie ondernam om het kind te troosten. De kinderen moesten van Sinterklaas leren strooien met snoepgoed. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat de kinderen onder luide aanmoediging van Sinterklaas zo hard mogelijk tegen het (kinder)publiek in gooiden. Verder gebruikten Sint en piet op enig moment de woorden ‘sexy meisjes’ in hun verhaal. Maar het toppunt van de middag was toch wel dat een vader op enig moment naar voren moest komen en een jute zak over zijn hoofd kreeg. Kortom: de feestjes leken slecht te zijn vormgegeven en nogal kindonvriendelijk te zijn.

Onderneming X heeft zich hierover vervolgens beklaagd bij Sinterklaas-Verhuur. Daarbij heeft onderneming X de overeenkomst met terugwerkende kracht ontbonden en daarna de factuur van Sinterklaas-Verhuur ook niet betaald. Sinterklaas-Verhuur is vervolgens een procedure gestart om alsnog zijn geld te krijgen.

Het oordeel van de rechter

De rechter stelt zich genuanceerd op in deze delicate kwestie: De rechter vindt dat de acteurs bij de invulling van hun rollen veel artistieke vrijheid toekomt. De acteurs moeten zich wel zodanig gedragen dat de kinderen die het aangaat een herkenbare Sinterklaas en Zwarte Piet te zien krijgen.

De rechter is van mening dat de invulling van deze rollen een kwestie is van smaak. En zoals u weet, over smaak valt niet te twisten: dat de één daarbij de voorkeur geeft aan de vertolking van Bram van der Vlugt en de andere aan die van de vader van Toon Hermans doet daaraan niet af. De grenzen van de vrijheid van de acteurs worden verder bepaald door de goede zeden en de contractuele verplichtingen van de acteurs (voor zover die er zijn) om Sinterklaas en Zwarte Piet - en niet de Kerstman - neer te zetten. Deze grenzen zijn naar oordeel van de rechter niet overschreden.

Zo staat het Sinterklaas - solidair met de kinderen en wat minder met vader en moeder - soms vrij om de kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen die ze thuis niet mogen. Daarbij past dus het strooien en gooien met snoep. In dat kader past eveneens heel goed dat een stoute vader in de zak van Sinterklaas wordt gestopt. De uitlating ‘sexy meisjes’ levert zonder nadere toelichting eveneens geen tekortkoming in de overeenkomst op.

Moraal van het verhaal

Conclusie is dan ook dat Sinterklaas-Verhuur niet tekort is geschoten in het organiseren van de Sinterklaasfeestjes en dat onderneming X de factuur gewoon moet betalen. Had onderneming X vooraf heldere en concrete afspraken gemaakt met Sinterklaas-Verhuur over de vorm en de inhoud van de georganiseerde Sinterklaasfeestjes, dan had de procedure heel anders kunnen uitpakken, doordat Sinterklaas-Verhuur bijvoorbeeld concrete afspraken zou hebben geschonden.

Moraal van het verhaal: neemt u om wat voor reden dan ook een dienst af van een andere partij, bedenk dan vooraf goed wat u verwacht van deze partij en wat voor u het concrete kader is. Maak op basis daarvan zorgvuldige en concrete afspraken, zodat voor beide partijen duidelijk is wat wél en wat juist niet de bedoeling is. Als advocaat kan ik daarin met u meedenken en de afspraken zo helder mogelijk op papier krijgen. Zo kunt u zonder reserves het Sinterklaasfeest vieren!

De column is ook gepubliceerd in de Barneveldse Krant. 

Deel dit artikel

Expertises