Jan Willem van Dommelen

Uit landelijke cijfers blijkt dat er op jaarbasis ruim 3.000 vechtscheidingen dusdanig uit de hand lopen dat de kinderbescherming erbij betrokken raakt. Deze gevallen betreffen met name kinderen van hoogopgeleide ouders. In het Parool legt Hester Korver, regiodirecteur van de Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam, uit dat dit komt doordat hogeropgeleiden meer geld en een langere adem hebben.
 

 

Een relatief nieuw antwoord op vechtsscheiding is de benoeming door de rechter van een bijzonder curator.

Een relatief nieuw antwoord op vechtsscheiding is de benoeming door de rechter van een bijzonder curator. Daarmee krijgt de stem en het belang van het kind een echt en onafhankelijk gezicht. De bijzonder curator staat tussen alle partijen in en vertegenwoordigt het kind tegenover de ouder en de rechter. Gek genoeg was de rechter tot voor kort heel terughoudend met zulke benoemingen.

Het is de kinderombudsman die in 2012 in een rapport pleitte om dat te veranderen. En dat heeft gewerkt. Steeds vaker ontdekken rechtbanken en gerechtshoven de grote waarde van de bijzonder curator in grote probleemsituaties.

Wie bijzonder curator kan worden? In de praktijk zijn dat psychologen pedagogen, maatschappelijk werkers en advocaten.

De bijzondere curator moet een professional zijn met bemiddelingsvaardigheden, met kennis van gezinssystemen en van het recht. Hulpverleningsorganisaties doen er goed aan op de lijst te komen bij rechtbanken om benoemd te kunnen worden.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises