Wanneer bekend wordt dat u erfgenaam bent, kan dat veel vragen oproepen. Het kan zijn dat u erfgenaam bent van een dierbare met wie u veel contact had, maar het kan ook zo zijn dat u erft van een tante die u jarenlang niet heeft gesproken.

Wanneer bekend wordt dat u erfgenaam bent, kan dat veel vragen oproepen. Het kan zijn dat u erfgenaam bent van een dierbare met wie u veel contact had, maar het kan ook zo zijn dat u erft van een tante die u jarenlang niet heeft gesproken. Waarschijnlijk heeft u in het eerste geval meer zicht op het vermogen van de erflater dan in het tweede de geval, maar toch hoeft dat ook in het eerste geval niet zo te zijn. Kennis over de samenstelling en de omvang van het vermogen van de erflater is echter wel heel belangrijk.

Erfenis aanvaarden of niet?

Als u niets doet, aanvaardt u de erfenis namelijk zuiver. Dat betekent dat u zelf aansprakelijk wordt voor de schulden van de erflater. Als de erfenis meer schulden bevat dan bezittingen, bent u dus (deels) persoonlijk aansprakelijk voor het betalen van de schulden.

Dit kan voorkomen worden. Veel mensen zijn zich niet goed bewust van de keuzemogelijkheden die zij hebben als erfgenaam en wat die mogelijkheden inhouden. Een erfgenaam kan de erfenis namelijk niet alleen zuiver aanvaarden, maar ook beneficiair aanvaarden of zelfs verwerpen.

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, bent u alleen aansprakelijk voor de schulden van de erflater met uw aandeel in de nalatenschap. Uw eigen vermogen blijft er dus volledig buiten.

Als u besluit de erfenis te verwerpen, doet u afstand van uw deel van de erfenis. Dan bent u niet aansprakelijk voor schulden, maar deelt u ook niet mee in bezittingen.

Prodecure beneficiair aanvaarden

Wanneer u de erfenis niet wilt verwerpen en de erflater ook niet wilt opvolgen in alle rechten en verplichtingen, is de oplossing om beneficiair te aanvaarden. U beschermt uzelf daarmee tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor eventuele schulden. Als een van de erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de erfenis in het algemeen vereffend worden via een wettelijke procedure. Het is belangrijk dat u daarvoor een erfrechtspecialist inschakelt, omdat de regels van deze procedure strikt moeten worden nageleefd. 

Hoe kunt u beneficiair aanvaarden? U kunt dit doen door een schriftelijke verklaring af te leggen bij de rechtbank of een volmacht te tekenen bij de notaris. Ditzelfde geldt wanneer u de erfenis wilt verwerpen.

Na het overlijden van de erflater mogen schuldeisers zich drie maanden lang niet verhalen op goederen van de nalatenschap. Het is daarom verstandig om uw keuze binnen deze termijn van drie maanden te maken. Als u dit niet doet, kan het zo zijn dat een belanghebbende een termijn laat vaststellen door de rechter waarbinnen u moet reageren. Doet u dat niet, dan wordt er vanuit gegaan dat u de erfenis zuiver heeft aanvaard.

Als een dierbare is overleden, zorgt dat voor veel emotie. Het kan soms voelen als een motie van wantrouwen tegen de erflater als u de erfenis niet zuiver aanvaardt. Laat u echter wel goed inlichten door een erfrechtspecialist over de gevolgen van de keuzemogelijkheden die u heeft ten aanzien van de erfenis. Dat kan onaangename verrassingen in de toekomst voorkomen. 

Deel dit artikel

Expertises