Harry Blok

De coronacrisis grijpt diep in. Normaal gesproken zou ik als letselschadeadvocaat in deze column over andere thema’s geschreven hebben. Maar nu staat alles in het teken van corona; ook in ons werk merken we dat.

De coronacrisis grijpt diep in. Normaal gesproken zou ik als letselschadeadvocaat in deze column over andere thema’s geschreven hebben. Maar nu staat alles in het teken van corona; ook in ons werk merken we dat.

Slachtoffers van letselschade behoren in veel gevallen tot de zogenaamde risicogroep bij wie een besmetting in veel gevallen ernstiger gevolgen zal hebben. Door het ongeval dat hen overkomen is, heeft hun gezondheid vaak al een deuk opgelopen. Dat kan betekenen dat hen, meer dan anderen, beperkingen worden opgelegd om bijvoorbeeld naar buiten te gaan, te werken, naar school te gaan e.d.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze letselschadecliënten (en alle mensen om hen heen). Enkele voorbeelden noem ik hieronder.

De medische behandelingen die voor hun herstel noodzakelijk zijn, worden uit- of afgesteld. Denk aan operaties, revalidatietrajecten, bezoek aan de fysiotherapeut, de psycholoog enzovoort. Daarmee gaat het herstel mogelijk langer duren.

Er wordt een nog intensiever beroep gedaan op mantelzorgers, terwijl er veel minder beschikbaar zijn. Het risico van onvoldoende zorg en gebrekkige hygiëne (met alle daaraan verbonden extra gezondheidsrisico’s) ligt op de loer.

De re-integratie in het werk loopt vertraging op: het is niet mogelijk of extra moeilijk om naar het werk te gaan of daarbij de noodzakelijke ondersteuning van de bedrijfsarts te verkrijgen. Outplacementtrajecten liggen stil, alleen al omdat er geen kennismakings- en sollicitatiegesprekken kunnen plaatsvinden.

De procedures tot het verkrijgen van een WIA-uitkering lopen vertraging op terwijl de loondoorbetalingsplicht van de werkgever al stopt: de verzekeraar zal met extra voorschotten moeten bijspringen om dit gat te dichten.

Bij scholieren en studenten treedt (extra) studievertraging op en er moet nauwkeurig worden bekeken wat de gevolgen zijn voor het al dan niet kunnen doorstromen in een vervolgopleiding.

Bezoeken van schaderegelaars worden uitgesteld waardoor een definitieve regeling van de zaak langer op zich kan laten wachten.

Het goede nieuws is dat de doorlooptijden bij verzekeraars afnemen. Wij merken dat er bij de verzekeraars én bij cliënten meer tijd en gelegenheid is voor bezinning en reflectie. Het gebruik van nieuwe technieken biedt onverwachte mogelijkheden. Nu de ‘intelligente lockdown’ langer gaat duren zijn de eerste verzoeken aan verzekeraars om de kosten van een goede laptop en webcam te vergoeden al onderweg.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises