Lisette Riezebos-Naberman

Het coronavirus grijpt om zich heen. We doen we er alles aan om de curve te 'flatten': een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat heeft grote gevolgen, zeker voor werkgevers en werknemers. Hierbij het antwoord op de meest gestelde vragen door werkgevers en werknemers.

Het coronavirus grijpt om zich heen. We doen we er alles aan om de curve te 'flatten': een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat heeft grote gevolgen, zeker voor werkgevers en werknemers. Hierbij het antwoord op de meest gestelde vragen door werkgevers en werknemers.

Er is te weinig werk, werknemers zitten thuis. Moet ik het loon wel doorbetalen?

Ja, de werknemer behoudt het recht op loon. Gelukkig heeft de overheid een tijdelijke noodmaatregel geïntroduceerd: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Deze noodmaatregel vervangt de werktijdverkorting. Kortgezegd houdt de maatregel het volgende in:

De ondernemer die minimaal 20% omzetverlies verwacht, kan een aanvraag indienen bij het UWV om in de periode van 3 maanden een tegemoetkoming te krijgen in de loonkosten. Deze periode kan onder voorwaarden met 3 maanden worden verlengd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als bijvoorbeeld 50% van de omzet wegvalt, bedraagt bedraagt de tegemoetkoming dus 45% van de loonsom van een werkgever. Gaat het om 100%, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.

Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Achteraf wordt berekend hoeveel procent van de omzet daadwerkelijk weg is gevallen. Op het moment  van schrijven is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het UWV. Er wordt met man en macht gewerkt om dit wel mogelijk te maken.

Een voorwaarde voor het ontvangen van de tegemoetkoming is dat er in de periode waarover de tegemoetkoming wordt verstrekt geen enkele medewerker op grond van bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen.

De maatregel geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Kortom:

  • het loon moet volledig worden doorbetaald;

  • er kan een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom worden aangevraagd;

  • dit kan over een periode van maximaal 6 maanden;

  • in de periode waarover de tegemoetkoming wordt verleend mag geen werknemer worden ontslagen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden.

Ik mag mijn kinderen niet naar de opvang brengen. Moet ik wel werken?

Hiervoor geldt: de uitbraak van het coronavirus is een uitzonderlijke situatie. Overleg met uw werkgever en werk zoveel als mogelijk is, bijvoorbeeld thuis. Is thuiswerken geen optie, maar kunt u de zorg voor uw kinderen wel delen met een partner? Dan is het misschien mogelijk om uw werktijden (deels) te verzetten. In principe moet u dus wel aan het werk gaan.

Als u uw kind vanwege ziekte op moet halen bij de opvang, kunt u daarvoor calamiteitenverlof opnemen. Ook kunt u dan mogelijk kortdurend zorgverlof opnemen. Dit is een bijzondere vorm van verlof voor de situatie waarin u niet aan het werk kunt omdat u zorgt voor een zieke, zoals uw kind. Volgens de wet kunt u dit verlof maximaal twee weken per jaar opnemen. U krijgt dan 70% van het loon doorbetaald. Maar: als op uw arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is, dan geldt mogelijk een andere regeling.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises