Concurrentiebeding in tijdelijk contract: hoe zwaar weegt het zwaarwegend belang?

mr. D.C.J. (Dico) Bogerd


Een zwaarwegend belang hebben als werkgever en toch een streep door het concurrentiebeding in een tijdelijk contract? Dat kan, zo bleek weer uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam die vorige week gepubliceerd werd.

De motivering van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract levert nog steeds uitdagingen op voor werkgevers. Sinds de invoering van de WWZ mag in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding meer staan, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn. Die belangen moeten in de schriftelijke motivering bij dat beding zijn opgenomen. Er moet uit blijken om welke zwaarwegende belangen het gaat en waarom die een concurrentiebeding vereisen.

En dat luistert nauw. Zo werd er vorige week een uitspraak gepubliceerd waarin de rechter aannam dat de werkgever een zwaarwegend belang had maar dat dit belang niet voldoende concreet in de motivering was opgenomen. Gevolg was dat de werknemer niet aan het concurrentiebeding kon worden gehouden. 

Het ging om een paramedische kliniek, waar gebruik werd gemaakt van laserbehandelingen. In de motivering bij het concurrentiebeding was opgenomen dat de medewerkster laserbehandelingen zou gaan uitvoeren en dat werkgever de kennis en kunde die de werkneemster daarmee opdeed wilde beschermen. Daarnaast had ze toegang tot klantgegevens, omzetten en kostprijzen, welke informatie werkgever ook wilde beschermen. 

De rechter oordeelde dat dit niet concreet genoeg was. Er blijkt niet uit de motivering welke laserbehandelingen werkneemster gaat uitvoeren en met welke apparaten ze gaat werken. Ook blijkt er niet uit welke bedrijfsgevoelige informatie de werkneemster tot zich zal nemen. De rechter overweegt: 

“Het feit dat een werknemer in de uitoefening van zijn functie ervaring opdoet en kennis over klanten en de hoogte van kosten en omzetten verkrijgt waar een nieuwe (concurrerende) werkgever profijt van kan hebben, is inherent aan het vertrek van een werknemer en een omstandigheid die in zijn algemeenheid voor alle werkgevers geldt.”

De toelichting die in de procedure wordt gegeven, overtuigt de rechter wel van het belang van werkgever, maar dat staat niet in de toelichting in de arbeidsovereenkomst. 

Kortom: wees echt heel specifiek in het benoemen van het belang van de werkgever bij het concurrentiebeding in een tijdelijk contract. Algemene verwijzingen als omzet, financiële gegevens, klantinformatie, etc. is onvoldoende concreet. Kijk naar de specifieke functie en benoem concreet de belangen. Alleen dan wegen ze echt mee!

Laatste blogs

Blog

Exoneratiebeding: een krachtig wapen tegen...

mr. B.J. (Bertjan) Agteresch

Met een exoneratiebeding wordt aansprakelijkheid namelijk uitgesloten. Vaak wordt geprobeerd het exoneratiebeding buiten toepassing te stellen door...

lees verder

Blog

Schadevergoeding omdat je geen vast contract...

mr. D.C.J. (Dico) Bogerd

Wat als je een werknemer al hebt toegezegd dat hij een vast contract krijgt, maar je toch besluit om deze een tijdelijk contract te geven?

lees verder
alle blogs

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA