Lisette Riezebos-Naberman

Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is, mag een werkgever het dienstverband doorgaans beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld door een beëindigingsovereenkomst te sluiten.

Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is, mag een werkgever het dienstverband doorgaans beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld door een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Omdat een werknemer een beëindigingsovereenkomst over het algemeen alleen tekent als een beëindigingsvergoeding wordt voldaan, konden werkgevers het dienstverband slapend in standhouden: het dienstverband loopt door, maar aan de werknemer wordt geen loon meer betaald. Ook wordt er geen transitievergoeding betaald.

Vorig jaar heeft de Hoge Raad daar korte metten mee gemaakt: als een werknemer wil dat het dienstverband wordt beëindigd, dient een werkgever daar over het algemeen mee in te stemmen. Ook is de werkgever dan verplicht om aan de werknemer een vergoeding mee te geven. Het gaat dan vaak om de transitievergoeding die de werknemer ontvangt op het moment dat hij twee jaar ziek is.

Op 1 april jl. is een wet in werking getreden, op basis waarvan werkgevers (een deel van) deze vergoeding terug kunnen vragen bij het UWV. Dit heeft gevolgen voor werknemers en werkgevers.

Werkgever: dien op tijd een aanvraag tot compensatie in!

Een aanvraag tot compensatie moet op tijd ingediend worden. Als de transitievergoeding volledig is betaald voor 1 april 2020, dan dient de aanvraag vóór 1 oktober a.s. ingediend te zijn bij het UWV. De tijd is dus beperkt! Als de transitievergoeding volledig is betaald op of na 1 april 2020, dan moet de aanvraag binnen 6 weken na betaling worden ingediend. Het UWV beoordeelt binnen 26 weken (twee jaar arbeidsongeschikt voor 1 april 2020) of binnen 8 weken (twee jaar arbeidsongeschikt op of na 1 april 2020) of er recht bestaat op compensatie. Wees ook scherp op deze beslissing.

Werknemer: heeft u een slapend dienstverband?

Als u een slapend dienstverband heeft, is dit het moment om actie te ondernemen. U kunt een verzoek indienen bij uw werkgever om het dienstverband te beëindigen. Omdat de wet in werking is getreden, zullen werkgevers hier over het algemeen mee instemmen. Als u een beëindigingsovereenkomst aangeboden krijgt, is het verstandig om de inhoud hiervan kritisch te beoordelen. Komt het bedrag overeen? Het is verstandig om een voorstel te laten beoordelen door een jurist en de beëindigingsvergoeding na te laten rekenen. Vaak wordt hiervoor een vergoeding geboden door een werkgever.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises