Dico Bogerd

Wat binnen ondernemingen met enige regelmaat gebeurt, is dat een medewerker tussen verschillende BV’s wordt verschoven. Een vraag die dan soms speelt, is de vraag of het overeengekomen concurrentiebeding dan ook meeverhuisd. Blijkt dat beding geldig? Het Hof Den Bosch boog zich recent over deze situatie.

Overplaatsing naar zustermaatschappij

In dat geval was er sprake van een medewerker die in 2010 een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding was overeengekomen met zijn werkgever. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de medewerker overgeplaatst naar een zustermaatschappij en gaat de werknemer daar werkzaamheden verrichten.

De werkgever had op zichzelf goede intenties, want er is een nieuwe schriftelijke overeenkomst voorgelegd. Daar is ook over gesproken en volgens werkgever ook overeenstemming over bereikt. In de praktijk is vervolgens ook conform deze overeenkomst gehandeld. Het enige dat niet gebeurd is, is dat de overeenkomst getekend werd door beide partijen.

Discussie over concurrentiebeding

In december 2017 zegt vervolgens de werknemer de arbeidsovereenkomst op met ingang van 1 februari 2018. En dan ontstaat er discussie. Is het beding uit het eerste contract nog van toepassing? Geldt het (niet-getekende) beding uit het tweede contract?

Aangezien de wet eist dat er schriftelijk een concurrentiebeding wordt overeengekomen, en de tweede arbeidsovereenkomst niet getekend was, besluit het concern om de eerste werkgever nakoming van het concurrentiebeding te laten vorderen.

Concurrentiebeding gaat niet 'van rechtswege' mee

Het Hof is echter zeer duidelijk. Het concurrentiebeding is in werking getreden toen de werknemer in dienst trad bij de tweede werkgever. Dat concurrentiebeding gaat niet van rechtswege mee over naar de zustermaatschappij. Het concurrentiebeding met de eerste werkgever had een duur van 1 jaar. Dat is dus op 1 januari 2018 geëindigd. Aangezien per 1 februari 2018 de arbeidsovereenkomst met de zustermaatschappij eindigt, kan de werkgever daar geen beroep meer op doen.

Kortom: let dus erg goed op de geldigheid van het concurrentiebeding als er werknemers binnen de groep overgaan naar andere BV's. Dit kan tot heel vervelende situaties leiden.

Lees ook:

 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises