Erhard Koekoek

Ook franchisenemers maken bij het aangaan van een franchiseovereenkomst veelvuldig gebruik van een besloten vennootschap als rechtsvorm. Een van de voordelen van een besloten vennootschap is namelijk dat je als bestuurder niet aansprakelijk bent voor schulden aan bijvoorbeeld de franchisegever. Alleen de besloten vennootschap is immers partij bij de franchiseovereenkomst en dus aansprakelijk voor eventuele schulden. Een uitzondering daarop is de situatie dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarover ging een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Rechtbank neemt bestuurdersaansprakelijkheid aan

Franchiseorganisatie 2 Sell It sloot in maart 2010 een franchiseovereenkomst voor de duur van vijf jaar met een franchisenemer. Deze franchisenemer contracteerde via haar BV met de franchisegever. Franchisegever 2 Sell It houdt zich bezig met het begeleiden en coachen van trainers (franchisenemers) die volgens een door 2 Sell It ontwikkeld concept marketing- en verkooptrainingen verzorgen.

Enkele maanden nadat partijen de franchiseovereenkomst hadden getekend ontstond er al discussie. Volgens franchisenemer bestond er verschil van inzicht tussen partijen en kwam franchisegever haar verplichtingen niet na. Reden voor franchisenemer om franchisegever in gebreke te stellen en aan te geven dat zij de franchiseovereenkomst per direct wenste te ontbinden. 2 Sell It ging hier niet mee akkoord en eiste dat de franchiseovereenkomst volledig moest worden nagekomen.

Franchisenemer liet echter niets meer van zich horen en betaalde ook de facturen van franchisegever niet. 2 Sell It liet het er niet bij zitten en startte een procedure tegen zowel de franchisenemer (de vennootschap) als haar bestuurder in persoon. Daarbij vorderde zij onder meer een bedrag van € 103.000,- aan schadevergoeding wegens gederfde omzet en € 50.000,- aan boete. Ook eiste de franchisegever dat zowel de franchisenemers als haar bestuurder in persoon hoofdelijk zouden worden veroordeeld.

Franchisenemers hoeven zich dus niet snel onder druk gezet te voelen door bestuurdersaansprakelijkheidsclaims

De rechtbank ging mee in het betoog van franchisegever en veroordeelde zowel de franchisenemer als haar bestuurder in persoon voor de gevorderde schade. Volgens de rechtbank was de bestuurder van franchisenemer de enige persoon die handelde namens de vennootschap van franchisenemer en was zij degene die de franchiseovereenkomst namens de vennootschap was aangegaan. Ook was zij degene die de cursussen diende te geven. Daar was zij moedwillig niet mee begonnen en daardoor hadden zowel franchisenemer als de bestuurder 2 Sell It onrechtmatig schade toegebracht.

Gerechtshof wijst bestuurdersaansprakelijkheid alsnog af

Franchisenemer ging niet in hoger beroep. De bestuurder van franchisenemer wel. De bestuurder voerde in hoger beroep aan dat er op grond van onrechtmatige daad niet te snel tot bestuurdersaansprakelijkheid mag worden geconcludeerd. Volgens de bestuurder diende zij het belang van de vennootschap te dienen en met het oog daarop te stoppen met de franchiseovereenkomst aangezien voor de vennootschap louter verlies in het verschiet lag.

Het gerechtshof oordeelde vervolgens dat franchisegever onvoldoende had onderbouwd waarom het aan de bestuurder gemaakte verwijt voldoende ernstig is om haar persoonlijk aansprakelijk te houden. De bestuurder had het haar gemaakte verwijt volgens het gerechtshof voldoende weersproken. De vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid werd dan ook afgewezen en de bestuurder kan opgelucht adem halen.

Kortom, ook in een franchiserelatie zal een bestuurder niet snel aansprakelijk zijn tegenover de franchisegever op grond van onrechtmatige daad. Franchisenemers hoeven zich dus niet snel onder druk gezet te voelen door bestuurdersaansprakelijkheidsclaims van bijvoorbeeld hun franchisegever.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Erhard Koekoek op 0342-740703 of per e-mail: koekoek@bvd-advocaten.nl

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises