Onlangs is voor het eerst verlof verleend voor het leggen van beslag tot afgifte van een NFT (Non-fungible token). Een NFT is een individuele, unieke, digitale registratie van een bestand op een blockchain.

Onlangs is voor het eerst verlof verleend voor het leggen van beslag tot afgifte van een NFT (non-fungible token). Een NFT is een individuele, unieke, digitale registratie van een bestand op een blockchain. Het gaat dus om een digitaal object dat slechts toegankelijk is voor de partij die het in bezit heeft. In dit geval betrof het een speciale afbeelding van een kunstcollectie, die geld waard was.

Aankoop non-fungible token 

Het beslag is gelegd vanwege een geschil tussen een koper en een verkoper. De koper heeft de verkoper opdracht gegeven voor het kopen van deze NFT voor koper. Hiervoor had koper aan verkoper een geldbedrag ter beschikking gesteld. De verkoper heeft deze afbeelding vervolgens gekocht, maar toen hij kort daarna zag wat de waarde ervan was, heeft hij deze niet doorverkocht aan koper.

In plaats daarvan heeft verkoper een andere bijna identieke afbeelding gekocht en die aan koper geleverd. Deze afbeelding was een stuk minder waard. Er was dus sprake van een situatie waarbij verkoper van mening was de juiste afbeelding te hebben doorverkocht, terwijl koper overtuigd was van het feit dat verkoper aan hem de meer waardevolle afbeelding had moeten overdragen.

Koper heeft verkoper in gebreke gesteld, maar desondanks bleef verkoper de afgifte halsstarrig weigeren. Na onderzoek blijkt ook dat verkoper zijn afbeelding via de blockchain heeft geprobeerd veilig te stellen door deze aan een vriend over te dragen die ook via blockchain handelde.

Beslaglegging NFT

Koper verzoekt daarom vervolgens om beslaglegging onder verkoper. Hiervoor is noodzakelijk dat verkoper meewerkt aan het afgeven van de privésleutels en de toegangs- en beveiligingscodes ten aanzien van de wallets die zich onder controle van de verkoper en diens vriend bevinden. Ook moet de NFT aan een onafhankelijke wallet worden overgedragen, zodat de afbeelding door de deurwaarder bewaard kan worden.

De rechtbank heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en verlof verleend. Vervolgens is succesvol beslag gelegd op de NFT. Daarmee is deze zaak voor koper veiliggesteld.

De zaak laat goed zien dat ons rechtssysteem ook met nieuwe digitale ontwikkelingen flexibel genoeg is om daarmee om te gaan.

Deel dit artikel

Expertises