Leendert Krijgsman

Voorkomen is beter dan genezen. Met voorgaande zin wordt in de juristerij vaak gemotiveerd waarom het deugdelijk vastleggen van afspraken van belang is. Inderdaad kan dit belang nauwelijks overschat worden.

Dat blijkt ook weer uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van februari 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:911). Een accountant met een eigen kantoor liet in privé een bedrijfspand bouwen. Vervolgens huurde zijn kantoor het pand van hem in privé. Na enige jaren werd het kantoor verkocht, waarbij de huurovereenkomst bleef bestaan. In privé trad de accountant dus nog steeds als verhuurder op;  huurder was nog steeds het betreffende kantoor, maar dat kantoor was van eigenaar gewisseld.

Enkele jaren na de verkoop van het kantoor werd de huurovereenkomst rechtsgeldig opgezegd. De huurder nam bij vertrek uit het bedrijfspand een deel van de aangebrachte voorzieningen (scheidingswanden, systeemplafonds, enzovoort) mee. De verhuurder kon zich hiermee niet verenigen, en spande een procedure aan, eerst bij de Rechtbank en in hoger beroep bij het Gerechtshof. De verhuurder stelde schade geleden te hebben van ongeveer € 120.000,-.

Dat bracht de verhuurder in bewijsnood: hij moest aantonen dat het gehuurde door de huurder niet in de oorspronkelijke staat was opgeleverd.  De verhuurder kon echter niet bewijzen dat de voorzieningen bij het aangaan van de huurovereenkomst reeds aanwezig waren.

De verhuurder kreeg echter geen gelijk. Het speelde de verhuurder danig parten dat bij de aanvang van de huurovereenkomst geen beschrijving opgemaakt was van de staat van het gehuurde. Dat bracht de verhuurder in bewijsnood: hij moest aantonen dat het gehuurde door de huurder niet in de oorspronkelijke staat was opgeleverd.  De verhuurder kon echter niet bewijzen dat de voorzieningen bij het aangaan van de huurovereenkomst reeds aanwezig waren. En dús werden de vorderingen van de verhuurder afgewezen.

Het zal wel altijd onbekend blijven wie er daadwerkelijk gelijk had: de verhuurder of de huurder. Maar tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit nogal eens een bewijsprobleem. De verhuurder in de hierboven genoemde kwestie dacht na opzegging van de huurovereenkomst een bedrijfspand tot zijn beschikking te hebben dat van alle gemakken was voorzien, maar moest na twee verloren procedures genoegen nemen met een ‘casco’ pand.

Maak daarom bij aanvang van de huurovereenkomst goede afspraken, niet alleen over de start van de huurovereenkomst, maar ook over het eindigen ervan. 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises