Er bestaan diverse manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Eén daarvan is door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel “beëindigen met wederzijds goedvinden” genoemd. Werkgever en werknemer zetten de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op papier. Op een relatief korte termijn kan op deze manier een arbeidsrelatie worden beëindigd. Deze snelle manier van beëindigen vereist echter de nodige zorgvuldigheid. In deze blog informeer ik zowel werkgevers als werknemers over enkele vragen die zij zichzelf voorafgaand aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst dienen te stellen èn moeten beantwoorden.

 Vragen aan werkgevers:

 • Hoe omschrijft u de reden van de beëindiging?

 • Is er sprake van een opzegverbod, zoals bijvoorbeeld ziekte?

 • Bestaat er een kans dat de werknemer zich kort na de beëindiging ziek meldt? Zo ja, bent u op de hoogte van de financiële consequenties?

 • Wat te doen als een werknemer zich misdraagt ná het sluiten van de beëindigingsovereenkomst maar vóór de werkelijke beëindigingsdatum?

 • Houdt u uw werknemer aan een concurrentiebeding?

Vragen aan werknemers:

 • Is de geldende opzegtermijn in acht genomen?

 • Is er een CAO van toepassing?

 • Is uw recht op een WW-uitkering veiliggesteld?

 • Heeft u de mogelijkheid op een fiscaal voordelige manier de beëindigingsvergoeding te ontvangen?

 • Wordt er rekening gehouden met een openstaand tegoed aan vakantiedagen?

 • Hoe wordt omgegaan met een concurrentie- en relatiebeding? Wat zijn de consequenties hiervan?

Zoals u ziet, komt er meer bij kijken dan menig werkgever en werknemer in eerste instantie verwacht. Vermoedelijk kunt u lang niet alle bovenstaande vragen zelf beantwoorden. Het is daarom in alle gevallen raadzaam voorafgaand aan het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunnen complicaties achteraf worden vermeden. Voorkomen is immers beter dan genezen. De advocaten van de sectie Arbeidsrecht zijn u hierbij graag van dienst.

Deel dit artikel

Expertises