Judith van Setten-van den Brink

Het kan gebeuren dat u op vakantie in het buitenland betrokken raakt bij een verkeersongeval. Er komt dan veel op u af. In het buitenland gelden immers andere regels en wordt er een andere taal gesproken.

Het kan gebeuren dat u op vakantie in het buitenland betrokken raakt bij een verkeersongeval. Er komt dan veel op u af. In het buitenland gelden immers andere regels en wordt er een andere taal gesproken. In juridisch opzicht rijst daarnaast de vraag welke wet van welk land moet worden toegepast om te beoordelen of u recht heeft op een letselschadevergoeding. Afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving leidt de eventuele vervolgvraag welke schadeposten vergoed worden en wat de omvang hiervan is. Dit kan per land verschillen.

Juridisch uitgangspunt

In de meeste gevallen is het recht van toepassing van het land waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. Stel dat in Spanje een ongeval plaatsvindt tussen een Nederlandse bestuurder en een Italiaanse bestuurder. In die situatie is het Spaans recht van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat de letselschadevergoeding wordt vastgesteld volgens de regels van het Spaanse recht. Wanneer de bestuurder van de Italiaanse auto aansprakelijk is voor het letsel dat u heeft opgelopen, heeft u er wel recht op dat uw schade in Nederland en in de Nederlandse taal wordt afgehandeld. Dit is bepaald in een Europese Richtlijn. In bepaalde gevallen is ander recht van toepassing.

Uitzondering 1: Beide auto’s zijn geregistreerd in hetzelfde land

Stel dat in het vorige voorbeeld beide bestuurders in Nederland wonen en een auto besturen die in Nederland staat geregistreerd. In die situatie geldt als uitzondering dat voor de afhandeling van de letselschadevergoeding de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is. Stel dat het ongeval is veroorzaakt, doordat een Nederlandse voetganger onvoorzichtig oversteekt, dan geldt opnieuw dat de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is.  Let wel: voor de beoordeling wie er aansprakelijk is voor het ongeval, gelden de verkeersregels van het land waar het ongeval plaatsvond.

Uitzondering 2: Auto-ongeval tijdens een georganiseerde reis

Het kan gebeuren dat u een auto-ongeval in het buitenland overkomt, terwijl u een reis heeft geboekt via een reisorganisatie. Stel dat het auto-ongeval plaatsvindt tijdens een door de reisorganisatie geboekte excursie, dan kunt u mogelijk de reisorganisatie aansprakelijk stellen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van het reisbureau om te zorgen dat u veilig op vakantie kunt verblijven. In die situatie is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Deze uitzondering geldt alleen niet wanneer u buiten de georganiseerde reis om zelf op pad gaat en excursies regelt. Dan geldt opnieuw de hoofdregel dat de wet- en regelgeving van toepassing is van het land waar het ongeval plaatsvond.

Uitzondering 3: Eenzijdig ongeval

Wanneer u een eenzijdig ongeval overkomt, doordat u bijvoorbeeld de macht over het stuur verliest en tegen een boom aanrijdt, is de wet- en regelgeving van toepassing van het land waar het voertuig staat ingeschreven. Dit geldt zowel voor de bestuurder van de auto als voor de inzittenden.

Reisverzekering

Mensen sluiten vaak een reisverzekering af voor een reis naar het buitenland. Wanneer u een ongeval overkomt in het buitenland en daarvoor een reisverzekering heeft afgesloten, heeft u mogelijk ook (gedeeltelijk) dekking op uw reis(ongevallen-)verzekering. Welke schade er vergoed wordt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. De reisverzekering dekt veelal naast de (niet vergoede) ziektekosten ook de kosten van thuisreis met speciaal vervoer en/of een vergoeding voor de kosten van thuisreis met speciaal vervoer.

Praktische aandachtspunten

Wanneer u betrokken bent bij een auto-ongeval die door de andere bestuurder is veroorzaakt, is het belangrijk dat u het Europees schadeformulier invult. Controleer daarbij altijd of de gegevens (kentekens, verzekeringsgegevens) goed zijn ingevuld. Noteer de contactgegevens van getuigen als die aanwezig waren. Maak eventueel foto’s van de ongevalssituatie en van de schade. Tenslotte moet de politie ingeschakeld worden om een politierapport op te stellen.

Buitenlands recht van toepassing: ongunstig?

Het lijkt misschien gunstiger als het Nederlands recht van toepassing is in plaats van ‘vreemd recht’. U bevindt zich dan gevoelsmatig wellicht op geijkte paden. In de praktijk is dit alleen lang niet altijd het geval. De vergoedbaarheid van bepaalde schadeposten en de toepasselijke richtlijnen voor het bepalen van de omvang ervan kunnen per land enorm verschillen. Een bekend voorbeeld betreft de smartengeldvergoeding. In andere landen kunnen de smartengeldvergoedingen soms hoger uitvallen. In die situaties is het juist gunstiger wanneer buitenlandse wet- en regelgeving van toepassing is.

Waar een ongeval in een klein hoekje kan zitten, kunnen de gevolgen ervan groot zijn. Zeker wanneer de letselschade in het buitenland ontstaat, is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Het is dan ook van belang dat u zich laat bijstaan en informeren door een deskundige.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises