Dico Bogerd

In de praktijk ontvang ik zeer regelmatig de vraag hoe het nu zit met de transitievergoeding bij een langdurig zieke werknemer. In de wet staat dat er gewoon een transitievergoeding moet worden betaald, later waren er geruchten dat het toch niet hoefde, maar hoe zit het nu precies?

Recht op compensatie

In de wet is inderdaad opgenomen dat ook bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte de transitievergoeding betaald moet worden. Daarover is breed protest ontstaan en in april van dit jaar heeft minister Asscher aangekondigd dat de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid gecompenseerd zou gaan worden.

Iedere werkgever die na 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald vanwege de opzegging van een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte, kan dan aanspraak maken op de compensatie.

Helaas gaat de politiek (iets) langzamer dan we in de praktijk zouden willen. Met Prinsjesdag (september 2016) heeft het kabinet aangekondigd dat het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding geregeld moet worden, naar verwachting (begin) 2017 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. De compensatie zal – eveneens naar verwachting - per 1 januari 2018 ingaan, waarbij terugwerkende kracht wordt toegekend tot 1 juli 2015.

Gedeeltelijke compensatie

Dus: iedere werkgever die na 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald vanwege de opzegging van een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte, kan dan aanspraak maken op de compensatie.

Overigens blijkt hieruit dat de transitievergoeding gewoon moet worden betaald door de werkgever bij ontslag na twee jaar ziekte. Daarbij heeft het kabinet aangegeven dat de werkgever 'een deel' gecompenseerd krijgt. Het gaat dus niet om een volledige compensatie; hoeveel er daadwerkelijk gecompenseerd wordt is nog niet bekend. 

Daarnaast is het zo dat als partijen via een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd, dat dan wettelijk gezien geen transitievergoeding verschuldigd is. Daarom is het de vraag of vergoedingen die in een vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, onder deze compensatieregeling zullen vallen.

Zie ook: Wat u over de transitievergoeding moet weten

Compensatiemogelijkheden nog onzeker

Kortom: het is helaas nog onzeker of de werkgever gecompenseerd wordt, per wanneer dit gaat gebeuren en hoeveel de werkgever gecompenseerd krijgt. U kunt als werkgever twee dingen. Ten eerste kunt u de transitievergoeding gewoon betalen en maar afwachten hoeveel u uiteindelijk gecompenseerd krijgt. De tweede optie is het in stand houden van een slapend dienstverband totdat definitief duidelijkheid is verkregen over de compensatieregeling. Risico van de laatste optie is uiteraard dat de medewerker zich weer hersteld kan melden met alle gevolgen van dien.

Deze blog is ook gepubliceerd in de maandelijkse nieuwsbrief van Marshoek Financieel retailspecialist. 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises