Wanneer een werknemer opgepakt en gevangengezet wordt, is dat allereerst een persoonlijk drama. Maar ook voor zijn werkgever geeft dit problemen. Het loon hoeft dan wel niet te worden doorbetaald, maar een werkgever zal vaak om allerlei redenen definitief afscheid willen nemen. Is dit mogelijk?

Kortgeleden is door de rechtbank uitspraak gedaan in een zaak waarin een van drugshandel verdachte werknemer in voorlopige hechtenis was genomen. Door de gevangenneming kon de werknemer niet op zijn werk verschijnen. De werkgever vond dit reden om de werknemer op staande voet te ontslaan.

De rechter vond het ontslag echter niet rechtsgeldig, omdat werkverzuim als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling niet per definitie tot ontslag kan leiden. Er moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden. Laat staan dat slechts een verdenking van een strafbaar feit een reden oplevert voor een ontslag op staande voet.

De werkgever deed vervolgens een verzoek aan de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook hier trok de werkgever aan het kortste eind. Dat de afwezigheid van werknemer tot problemen in de bedrijfsvoering leidde, was volgens de rechter geen wezenlijk andere situatie dan wanneer de werknemer wegens ziekte zou zijn uitgevallen. Ook een beroep van werkgever op de representatieve functie van de werknemer en dat hij bij het uitoefenen van zijn functie in aanraking komt met geld en goederen van werkgever, konden werkgever niet baten. Evenmin dat klanten inmiddels kennis hadden genomen van de verdenking en dat die wetenschap slechte publiciteit opleverde.

Gevolg van deze uitspraak is dat deze werknemer tijdens de gevangenschap geen recht heeft op loon. Maar zodra de werknemer weer op vrije voeten is, zal hij weer tot zijn werkzaamheden toegelaten moeten worden.

Bepalend of ontslag mogelijk is of niet, hangt allereerst af of sprake is van een verdenking of van een veroordeling. Daarnaast is van belang of het strafbare feit op het werk heeft plaatsgevonden of raakvlakken heeft met de aard van de functie. Een werknemer die werkt met kinderen en wordt veroordeeld voor het bezit van kinderporno, zal vermoedelijk niet zijn baan kunnen behouden. Gelukkig maar.

Deel dit artikel

Expertises