Natasja Barské-Gelling

Een echtscheiding is een aangrijpende gebeurtenis in iemands leven. In alle gevallen verdient het de voorkeur als partijen in overleg tot afspraken kunnen komen. Gelukkig lukt het veel mensen om in overleg de gevolgen van de echtscheiding te regelen. Ook dan blijft het zaak de juridische - en fiscale gevolgen van een financiële regeling goed in kaart te brengen. Anders kunnen partijen nog wel eens bedrogen uitkomen.

Onderlinge afspraken

Dit bleek maar weer eens in een zaak waarin de het Hof Den Bosch op 14 december 2017 uitspraak heeft gedaan. Wat was er aan de hand? Partijen hadden in onderling overleg afspraken gemaakt over de verdeling van de gemeenschap van goederen. Het idee hierbij was dat de woning aan de vrouw werd toebedeeld. De waarde van de woning was echter relevant hoger dan de hypotheekschuld die hierop rustte. Hierdoor werd zij dus overbedeeld.

‘Uitruil’ van vermogensbestanddelen

Naast de woning waren er echter nog andere vermogensbestanddelen, waaronder lijfrentepolissen. Ook had de man pensioen opgebouwd. In ruil voor het toedelen van de woning aan haar nam de vrouw genoegen met een lager aandeel in de lijfrentepolissen en pensioenrechten. Feitelijk heeft zij dus een deel van haar lijfrente- en pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor het aan haar toebedelen van de woning. Op zich niets mis mee zou je zeggen. Ware het niet dat de fiscus hier toch echt anders over denkt.

Belast versus onbelast

Wat gebeurt hier namelijk nu echt? Een belaste uitkering wordt verrekend met een onbelaste vergoeding. Immers, lijfrente-uitkeringen en pensioenuitkeringen zijn belast. Een overbedelingsvergoeding uit hoofde van een woning is niet belast. Deze twee componenten kun je niet zomaar met elkaar verrekenen. Partijen hadden dit echter wel gedaan, met als gevolg een forse navorderingsaanslag van de Inspecteur.

Had dit niet anders gekund? Zeker wel. Als dit van te voren gerealiseerd zou zijn, waren er meerdere mogelijkheden geweest. Een optie zou zijn om af te zien van pensioenverevening, de bruto contante waarde van het pensioen te berekenen en te verrekenen met de netto overwaarde van de woning. Dit moet dan wel juist in de belastingaangifte worden verwerkt. Afhankelijk van de exacte casus zijn andere opties ook denkbaar.

Conclusie: juridische én fiscale toetsing is gewenst

Het is zaak om hier dus voorafgaand aan het tekenen van een convenant goed over na te denken. Een scheidingsadvocaat kent globaal de fiscale haken en ogen, maar werkt hierbij altijd samen met een fiscalist. Het samen maken van afspraken verdient altijd de voorkeur, maar laat deze goed toetsen zowel op juridisch als op fiscaal gebied.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises