Bertjan Agteresch

Walther Haksteeg

Stichting Dier & Recht moet de gewraakte campagneposter met de tekst ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’ binnen 48 uur verwijderen uit de openbare ruimte. Dat is de uitspraak van de rechter in een zaak die door Stichting Agractie was aangespannen tegen Stichting Dier&Recht. Onze advocaten, mr. Bertjan Agteresch en mr. Walther Haksteeg, stonden de Stichting Agractie bij.

Stichting Agractie eiste dat de rechter Stichting Dier&Recht zou veroordelen tot het verwijderen van de gewraakte afbeelding op alle billboards en op de website van de stichting. Ook wilde Agractie een rectificatie op de website van Dier & Recht.

Agteresch: ‘In dit geschil zit een spanningsveld tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds de bescherming van iemands goede naam. Uiteraard heeft Stichting Dier&Recht het recht om zich uit te laten over wat zij zien als misstanden in de veehouderij, maar dat mag niet op een manier die onrecht doet aan de werkelijkheid, met alle gevolgen van dien voor de veehouderij. Het is niet in het belang van de veehouderij als een dergelijk onheus beeld wordt gecreëerd van de werkwijze binnen het boerenbedrijf.’

De rechter boog zich over de vraag of het uit elkaar halen van kalf en moeder meteen na de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt. Haksteeg: ‘De rechter geeft aan dat op dit moment niet is gebleken dat het scheiden van kalveren en koeien kort na de geboorte een misstand is of dierenmishandeling. De veehouderij handelt door het scheiden van koe en kalf kort na de geboorte juist in het belang van de dieren. Zo vermindert het scheiden van koe en kalf de kans op de overdracht van ziektes en kan de gezondheid van het kalf beter worden gemonitord. Nu Stichting Dier&Recht onvoldoende kon onderbouwen waarom er dan toch sprake zou zijn van ernstig dierenleed, oordeelde de rechter dat sprake was van een onrechtmatige uitlating. De poster van Stichting Dier&Recht was des te meer ernstig omdat in de grote steden, waar deze poster exclusief hangt, toch al veel onkunde bestaat over hoe de melkveehouderij functioneert.’

Gisteren deed de rechter uitspraak in het spoed-kortgeding. Stichting Dier & Recht moet de billboards binnen 48 uur verwijderen; de posters op de website binnen 4 uur. Een rectificatie op de website achtte de rechter niet nodig, aangezien de poster verwijderd wordt van de website.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises