Jaco van den Brink

Ja dat moet

Een feitelijk onhaalbare inschrijving is ongeldig, aldus de Voorzieningenrechter van de Rb. Rotterdam (d.d. 6 januari  2017). In de betreffende aanbesteding was een bepaald minimaal duurzaamheidsgehalte (EPC-waarde) opgenomen als eis voor de nieuwbouw van een hoofdkantoor. Een inschrijver bedacht hiertoe een creatieve vondst: het belendend pand was eigendom van een aan opdrachtgever gelieerde vennootschap en op het dak daarvan kon nog een flink aantal zonnepanelen worden geplaatst.

In de procedure stelde de opdrachtgever evenwel dat deze inschrijving ongeldig was: een dergelijke oplossing, waarvan het maar zeer de vraag was of het feitelijk mogelijk zou zijn (afhankelijk van de instemming van de buurman) behoefde niet serieus worden genomen. De voorzieningenrechter verklaarde de inschrijving van de creatieve aannemer daarom ongeldig.

Nee, dat hoeft niet

De vraag in de titel werd in zekere zin ook voorgelegd aan de Voorzieningenrechter van de Rb. Amsterdam (d.d. 21 februari 2017). Door een gemeente werd een raamovereenkomst aanbesteed, t.b.v. het inhuren van materieel/mensen voor ‘klein transport’. In het geding betoogde een inschrijver dat voor die opdracht uiteraard een NIWO-transportvergunning benodigd zou zijn en dat een concurrent die daarover niet beschikte, daarom niet geldig kon inschrijven – ondanks dat het in de stukken niet als eis was gesteld.

De rechter laat in het midden of de NIWO-vergunning onmisbaar is voor de opdracht. Geoordeeld wordt dat er geen wettelijke basis is voor een dergelijk ‘impliciet vereiste’ vóór gunning. Het onderzoek naar de (benodigdheid van) de transportvergunning kon ook nog voor verstrekking van de deelopdrachten plaatsvinden, aldus de rechter. Enigszins merkwaardig is dit oordeel wel, want een NIWO-vergunning – als die nodig zou blijken – is niet altijd snel geregeld.

Naar mijn idee zou de onhaalbaarheid van een inschrijving inderdaad aan gunning in de weg moeten staan (ook zonder expliciete wettelijke basis). Aanbestedingsdocumenten kunnen niet alles ondervangen. Die onhaalbaarheid moet uiteraard dan wel vaststaan. 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises