Laura is getrouwd met Evert. Helaas brengt het huwelijk Laura niet wat zij ervan had verwacht: na vijf jaar besluit Laura dat zij van Evert wil scheiden. Laura gaat naar een advocaat en de echtscheidingsprocedure wordt in gang gezet. Evert heeft het echter heel moeilijk met het besluit van Laura om te gaan scheiden. Hij hoopt dat Laura alsnog van gedachten verandert en probeert de echtscheidingsprocedure zo lang mogelijk te rekken.

Zwanger

Na ruim een half jaar is de echtscheidingsprocedure nog steeds niet afgerond en op een dag belt Laura naar haar advocaat. Laura vertelt dat zij zwanger is en over drie maanden al is uitgerekend. Laura vertelt ook dat zij al een tijdje een nieuwe partner (Henk) heeft. Het te verwachten kindje is dan ook niet verwekt door Evert, maar door Henk.

Laura is in paniek. Zij weet dat vast zal komen te staan dat Evert de vader is van het kindje in plaats van Henk. In Nederland is een man namelijk vader van het kind als het kind tijdens het huwelijk met de moeder is geboren. Daarvoor hoeft niet vast te staan dat de vader biologische vader van het kind is. Voldoende is het huwelijk tussen Laura en Evert.

Vaderschap ontkennen

Gelukkig kan de advocaat van Laura een advies geven waardoor Laura wat kalmeert. Laura kan via haar advocaat bij de rechtbank een verzoek indienen om het vaderschap van Evert te ontkennen. Laura moet dit wel uiterlijk binnen een jaar na de geboorte van het kind doen. Overigens kan ook Evert of het kind zelf dit verzoek doen. Voor Evert geldt dat hij dit binnen een jaar moet doen nadat hij weet dat hij de verwekker van het kind niet is. Voor het kind geldt een periode van drie jaar nadat hij of zij achttien is of – als het kind al meerderjarig is – binnen drie jaar nadat het weet dat Evert niet de verwekker is.

Vaderschap vastleggen

Terug naar Laura. Zij wil niet alleen dat het vaderschap van Evert ontkend wordt, maar ook dat het vaderschap van Henk vast komt te staan. Als het vaderschap van Evert eenmaal ontkend is en het kindje daardoor nog maar één juridische ouder heeft (Laura), kan Henk dit zelf laten vastleggen door het kindje te erkennen. Hij heeft daarvoor de toestemming van Laura nodig. En stel nu dat Henk het kindje niet wil erkennen? In dat geval kan de advocaat van Laura een tweede verzoek aan de rechtbank doen: Laura kan dan ook verzoeken om het vaderschap van Henk vast te stellen. Als dat verzoek wordt toegewezen, staat de juridische band tussen Henk en het kindje vast. Laura kan dit verzoek tot vijf jaar na de geboorte van het kindje indienen. Stel dat pas later bekend zou zijn dat Henk de verwekker is van het kindje, bijvoorbeeld na een DNA-onderzoek, dan zou Laura tot vijf jaar nadat dit bekend geworden is om vaststelling van het vaderschap van Henk kunnen vragen. Ook het kind zelf kan een verzoek vaststelling vaderschap van Henk doen en aan dat verzoek is voor hem of haar géén termijn gebonden.

Ten slotte: het laten ontkennen of vaststellen van vaderschap is voor alle betrokkenen een ingrijpende procedure. Laura doet er dan ook goed aan om de procedure ontkenning (en vaststelling) vaderschap goed met haar advocaat door te spreken en daarover zoveel mogelijk in gesprek te blijven met Evert en Henk.

Deel dit artikel

Expertises