Wat doet u als werkgever met een ziekmelding van uw werknemer? En hoe wordt uw werknemer begeleid om zo spoedig mogelijk zijn werkzaamheden te hervatten? Duidelijke afspraken zijn in het belang van beide partijen.

Werknemer heeft recht op doorbetaling salaris

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft doorgaans twee jaar lang recht op doorbetaling van zijn salaris. Voor de werkgever kan dit een flinke kostenpost zijn. Bovendien is de werkgever gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten van een WGA-uitkering.

De loondoorbetalingsverplichting geldt echter niet altijd. Een arbeidsongeschikte werknemer moet namelijk wel zijn wettelijke verplichtingen nakomen, zoals het meewerken aan het re-integratieproces of, indien mogelijk, het verrichten van vervangend werk.

Werkgever heeft recht op controle arbeidsongeschiktheid

De werkgever heeft het recht om van tijd tot tijd controle uit te oefenen of een werknemer nog ongeschikt is om zijn werkzaamheden uit te voeren. Om effectieve controle mogelijk te maken, helpt het hanteren van heldere controlevoorschriften.

Deze controlevoorschriften zien bijvoorbeeld op het opvolgen van instructies van de bedrijfsarts, de bereikbaarheid van werknemer tijdens ziekte en de praktische regeling bij het ziekmelden. Deze controlevoorschriften kunnen worden vastgelegd in een verzuimprotocol of personeelshandboek.

Zorg voor duidelijke controlevoorschriften

Naast bevordering van een spoedige terugkeer van de werknemer, bieden controlevoorschriften aan de werkgever de mogelijkheid om bij overtreding daarvan het loon op te schorten. Zo heeft de werkgever een effectief middel in handen om een werknemer mee te laten werken aan zijn herstel. Vereist is wel dat aan de werknemer wordt gecommuniceerd wat van hem wordt verwacht. Zorg dus in uw organisatie voor duidelijke controlevoorschriften. 

Deze column is ook geplaatst in het magazine Bedrijvig (Alblasserwaard), september 2016 

Deel dit artikel

Expertises