Dico Bogerd

Wat kan een werkgever doen als hij schade ondervindt door handelen van zijn werknemer? De werknemer aansprakelijk stellen!

Dat ondervond een werknemer van een landelijke supermarktketen die brand had veroorzaakt in een winkel. Hij werd veroordeeld tot het betalen van een forse schadevergoeding. De rechtbank Amsterdam kwam tot de uitspraak omdat de jongen, destijds 15 jaar oud, 'zeer roekeloos gedrag' verweten kan worden.

Wat was er gebeurd?

In deze zaak had de werknemer voor zijn plezier (naar eigen zeggen ‘uit verveling’) een aantal lucifers in het magazijn aangestoken. Hij wapperde de lucifers vervolgens uit en gooide ze in het magazijn rond.  Hij was in de veronderstelling dat de lucifers uit waren. De lucifers bleken echter toch brand veroorzaakt te hebben, waardoor de werkgever ernstige schade heeft geleden. De winkel moest tijdelijk dicht en er was veel herstelschade.

De werknemer heeft dit vervolgens goed geweten. Ten eerste werd hij op staande voet ontslagen vanwege zijn handelen, waardoor hij dus zijn baan kwijt was. Daarnaast werd hij aansprakelijk gehouden voor de schade die hij heeft veroorzaakt.

Opzet of bewuste roekeloosheid

Een werknemer aansprakelijk stellen voor iets dat hij tijdens werktijd doet, is niet eenvoudig. Het juridisch uitgangspunt is namelijk dat de werknemer niet aansprakelijk is, tenzij de werkgever kan bewijzen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

De rechtbank is in deze zaak van oordeel dat er sprake is van bewuste roekeloosheid. De werknemer, ook al was hij 15 jaar, had zich ervan bewust moeten zijn dat het weggooien van lucifers in een ruimte waar, al dan niet brandbare, spullen opgeslagen staan, brand zou kunnen veroorzaken. Het risico is immers dat een lucifer die niet goed is gedoofd of nog nagloeit toch brand veroorzaakt. Op grond daarvan houdt de kantonrechter de werknemer aansprakelijk voor de schade.

Schade

Door de brand moest de winkel tijdelijk dicht, moest er extra personeel worden ingeschakeld, was er beveiliging nodig voor het ’s nachts bewaken van de winkel, nog los van de forse materiële schade aan de winkel en de producten. De werknemer moet nu deze schade vergoeden aan de werkgever.

Geluk bij een ongeluk voor de werknemer: dit betreft enkel het deel dat niet door de verzekering wordt gedekt, hetgeen – ondanks dat het nog steeds een fors bedrag is – beduidend lager is dan de totale schade.

In elkaar geslagen werknemer

Overigens kan het ook zo zijn dat door toedoen van derden de werkgever via zijn werknemer schade ondervindt; dan kan de werkgever de derden aansprakelijk houden.

Zo oordeelde de kantonrechter Tilburg enkele weken geleden dat drie jongens die een werknemer in het weekend in elkaar hadden geslagen, aansprakelijk zijn voor alle kosten die de werkgever als gevolg daarvan had. De werknemer had zijn rechterhand gebroken en kon tijdelijk niet werken.

Aangezien de werkgever loon moest doorbetalen terwijl de werknemer niet kon werken, werd dit als schade beschouwd. Ook de kosten van re-integratie (consult bedrijfsarts, verzuimbegeleiding, etc.) werd daaronder geschaard. De rechtbank veroordeelt de daders dan ook tot vergoeding van deze schadeposten

Kortom

Hoewel de drempel voor aansprakelijkheid op zichzelf juridisch gezien hoog is, kan uit de eerste uitspraak worden geconcludeerd dat een werknemer – zelfs een minderjarige werknemer – niet zomaar wegkomt met onverantwoord gedrag. Daarnaast heeft een werkgever altijd de mogelijkheid om derden aansprakelijk te houden, mochten die de schade hebben veroorzaakt. In de praktijk blijkt dat werkgevers zich dit meestal niet realiseren!

Deze column is ook geplaatst in de Barneveldse Krant.

Lees ook:

Hulpkracht veroordeeld tot schadevergoeding aan supermarkt

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises