Controleer UWV-gegevens Ziektewet’, was de boodschap van onder andere Trouw en het Nederlands Dagblad dit weekend. In verband met de nieuwe Ziektewet stuurt het UWV deze week een lijst op aan ondernemers, op basis waarvan de nieuwe premies voor de Ziektewet en WGA zullen worden berekend. Volgens AON staan de lijsten vol met fouten. Als u als ondernemer de fouten op de lijst niet op tijd aan het UWV doorgeeft, kan de schade in de tonnen lopen.   

Achtergrond
Met ingang van 1 januari 2014 wijzigt de Ziektewet. Op dit moment betaalt u
    1. een gedifferentieerde WGA-premie en
    2. een sectorpremie voor WW, WGA-flex en Ziektewet. 

Vanaf 1 januari 2014 betaalt u naast die premies twee extra premies:
    3. een gedifferentieerde premie voor WGA Flex en 
    4. een gedifferentieerde premie voor ZW Flex. 

Eén belangrijke nuancering: of en in welke mate u gedifferentieerde premie moet gaan betalen, hangt af van de grootte van uw onderneming. Grote werkgevers (loonsom meer dan ca. 3 miljoen) betalen een premie op basis van hun individuele verzuimpercentage, terwijl kleine ondernemers (loonsom minder dan ca. 3 ton) uitsluitend een sectorale premie betalen. Middelgrote ondernemers die hier qua loonsom tussenin zitten, betalen een deels sectorale en deels individueel bepaalde premie. 

De gedifferentieerde premies over 2014 worden berekend naar de instroom van uw ex-werknemers in de Ziektewet en WGA in 2012. Om te bepalen of uw ex-werknemers in 2012 aanspraak hebben gemaakt op een Ziektewetuitkering gaat u na of er in 2012 werknemers ziek uit dienst zijn gegaan. Twee jaar nadat een werknemer ziek is geworden, krijgt hij mogelijk een WGA-uitkering. Ga in het kader van de WGA-premie dus na of er in 2010 werknemers ziek uit dienst zijn gegaan. Let daarbij op: onder werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan vallen ook werknemers die gezond uit dienst zijn gegaan en zich binnen vier weken na datum uit dienst alsnog ziek hebben gemeld! 

Direct maatregelen treffen
Uit het voorgaande blijkt dat de informatie die het UWV u de komende week gaat opsturen over uw ex-werknemers voor u van groot belang is. Kijk die informatie zorgvuldig na en meld fouten zo snel mogelijk en binnen de door het UWV gestelde termijn aan het UWV. Zo voorkomt u dat u onterecht hoge premies betaalt in 2014.

Verder doet u er goed aan voor uzelf een actueel overzicht bij te houden van werknemers die ziek uit dienst gaan of die zich binnen vier weken na uitdiensttreding ziek melden. Zo heeft u ieder jaar de juiste gegevens bij de hand en kunt u de gegevens van het UWV controleren en tijdig bezwaar maken tegen onjuiste gegevens.

Het actief meewerken aan de re-integratie van een zieke werknemer met een tijdelijk contract loont. Ook is het voor u van belang om op de hoogte te blijven van het re-integratietraject van een werknemer die ziek bij u uit dienst is gegaan. Een (ex-)werknemer die geen of minder lang aanspraak hoeft te maken op een Ziektewetuitkering of een WGA-uitkering is immers in uw rechtstreekse belang.

Tot slot
Neemt u gerust contact op met onze praktijkgroep Arbeidsrecht via 0318 - 53 17 80 als u nog vragen hebt over dit onderwerp, of als u hulp nodig hebt bij het indienen van een bezwaarschrift die ziet op de hoogte van de premies.  

Deel dit artikel

Expertises